‘Stadsgesprek Dukenburg – gemeenteraad gaat niet door’

StAAD Special: Stadsgesprek Dukenburg – gemeenteraad gaat niet door.

In verband met de snelle ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus heeft StAAD besloten het op vrijdagmiddag 20 maart 2020 geplande stadsgesprek Dukenburg – gemeenteraad niet door te laten gaan.

Vooral vanwege het openbare karakter van de bijeenkomst, de signalen die de laatste dagen bij StAAD binnenkwamen en de nieuwste maatregelen van de regering vond het bestuur van StAAD het niet meer verantwoord een bijeenkomst te organiseren met mogelijk veel aanwezigen.

Geprobeerd wordt in het najaar een nieuw stadsgesprek te organiseren.

menu