‘StAAD Special Piet Gerrits’

De Heilig Landstichting en kunstschilder Piet Gerrits

Piet Gerrits, de zoon van een timmerman uit Hatert, is een van de belangrijkste katholieke kunstenaars geweest in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij verbleef vijf jaar in Palestina, bestudeerde wat er bewaard was van de oude Joodse cultuur en trachtte zich zo een beeld te vormen van het decor van het leven in Jezus’ tijd. Terug in Nederland gold hij al snel als de autoriteit bij uitstek als het ging om het uitbeelden van het levensverhaal van Jezus.

Toen in 1911 de Heilig Land Stichting werd opgericht, werd hij gevraagd leiding te geven aan het ontwerpen en uitvoeren van de schilderingen en mozaïeken in het devotiepark en in de Cenakelkerk. Het katholicisme was in de tijd van de Republiek een achtergestelde godsdienst, maar nadat in de Franse tijd de godsdienstvrijheid was hersteld begon het aan een ongekende bloeiperiode. In een eeuw tijd werden honderden nieuwe kerken gebouwd, kloosters gesticht en seminaries opgericht. Die ontwikkeling vond zijn hoogtepunt in wat wel wordt aangeduid als de tijd van het Rijke Roomse Leven. Het is een bloeiperiode waar Piet Gerrits een product van is en waar hij met zijn oeuvre een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Kunsthistoricus Leo Ewals gaf jarenlang leiding aan het Jac Marismuseum in Heumen en is verder bekend van zijn publicaties over Piet Gerrits en tal van andere kunstenaars uit de regio.

Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Vrijdagmiddag 24 november 2023, 14.00 uur tot 16.00 uur zaal open 13.30 uur. Gratis toegang.

Bericht november 2023

menu