‘Schapen in de Staddijk’

Regelmatig tref je Thom Manders van Bos & Schaap met zijn kudde schapen aan in het stadspark Staddijk.

Een schaapskudde die natuurterreinen begraast, geeft een mooi landschapsbeeld. Maar niet alleen voor de beleving is de schaapskudde van toegevoegde waarde. Begrazing met schapen is voor bepaalde typen natuur zelfs noodzakelijk om als beheermaatregel in te zetten.

Thom is een begenadigd spreker en vertelt met passie over zijn omvangrijke kudde (279 schapen) en de wijze waarop de kudde het park op natuurlijke wijze onderhoudt. Bij het bijeen houden en drijven van zijn kudde wordt Thom op behendige wijze geholpen door een van zijn prachtige Border Collies.

Zodra de schapen in het stadspark Staddijk hun werk hebben gedaan en de grond voldoende is afgegraasd, vertrekt Thom met zijn kudde naar de Hatertse Vennen. Deze tocht is helaas niet geheel zonder gevaar vanwege de nabijheid van de A73 en de passage ervan via een fietstunnel. Vaak wordt hij daarbij ondersteund door enkele bekenden of mensen uit de buurt.

Bericht november’

menu