‘Schaken in Huis van Weezenhof ook in de zomer’

Ook in de zomermaanden, juli en augustus 2022, wordt er geschaakt in het Huis van Weezenhof. Enkele maanden geleden werd hiermee gestart. Iedere woensdagmiddag van 14 tot 16 uur is er tot nu toe een schaakmiddag geweest. Aanvankelijk was de bedoeling om na een zomerstop (juli en augustus) in september verder te gaan. De belangstelling is zo groot dat in overleg met de mensen van het ‘Huis van Weezenhof’ is besloten de komende maanden gewoon door te gaan met schaken!

Het verdient wel aanbeveling om – als het mogelijk is- zelf een schaakbord en schaakstukken mee te nemen. De organisatie heeft slechts een beperkte hoeveelheid materiaal in voorraad.

Iedereen is welkom, jong en oud, beginners en gevorderden.

Tot ziens in het ‘Huis van Weezenhof’, Weezenhof 55-14A. Bij het winkelcentrum Weezenhof.

Voor meer informatie: Toine van Bergen, telefoon 06-2301 8667.

Bericht juli 2022

menu