‘Schakel in de keten: de wijkadviseur’

Cindy Braspenning nieuwe wijkadviseur bij Talis. “Hé”, brult er iemand naar de galerij, “zet die auto eens weg daar midden op de weg voor de toegangsdeur van de flat; er zijn zat parkeerplaatsen.” Even later komt het antwoord van boven. ‘Jij moet mij eerst met respect aanspreken, man, dan praten we misschien verder’. Zo. Een conflict in de dop en als daar niet verstandig mee wordt omgegaan, loopt het ook nog uit de hand.

We waren op weg naar Cindy Braspenning bij woningbouwvereniging Talis. Misschien wist u het niet, maar Talis heeft ook nog kantoorruimtes onder de eigen appartementen. En daar praten we dus met Cindy, de nieuwe wijkadviseur van woningcorporatie Talis in Meijhorst.

“Het is een hele brede functie”, zegt Cindy, “maar eigenlijk komt het neer op het ‘sociaal beheer’ in de wijk en dat doe ik samen met de 2 wijkbeheerders en de technisch beheerder, allemaal van Talis.”  De wijkadviseur is de spil tussen het beleid van de woningcorporatie qua leefbaarheid en de wijk zelf. Dat is dus signaleren van problemen in de wijk, toetsen aan het beleid van de woningcorporatie en gesprekken voeren met bewoners. “En niet alleen met bewoners, maar ook met veel andere instanties zoals de wijkregisseurs van de gemeente, de DAR, GGZ en het sociaal werk. Wij, de wijkbeheerders en ik, maken de vertaalslag van wat er leeft in de wijk en wat Talis wil, naar de bewoners en andersom.” Voor kleine dingen kunnen bewoners met de wijkbeheerder contact opnemen via Talis. Speelt er iets groters en betreft het iets structureels dan springt de wijkadviseur bij. “Wat ik echt mooi vind in Meijhorst is dat we in principe alles hier hebben. Hoogbouw, laagbouw, seniorenwoningen en maisonnettes. En dan niet te vergeten de ligging en alle voorzieningen die hier zijn. Echt prachtig.” Cindy ziet dat er altijd nog een wat negatiever imago heerst over Meijhorst. “Dat is zó jammer, want ik, de frisse buitenstaander, kan zien hoe mooi de wijk eigenlijk is en wat een mogelijkheden er zijn. Daar wil ik me ook echt voor inzetten.”

Nog niet altijd zijn de verantwoordelijkheidslijnen even duidelijk tussen de verschillende organisaties die zich bezighouden met de wijk. Dat is ook bijna niet mogelijk. Misschien alleen op grote lijnen en die moeten wel degelijk duidelijk zijn. “Meestal gaan we gewoon samen zitten met betrokkenen en instanties en proberen we gezamenlijk een probleem op te lossen. Wie er bijgetrokken worden, varieert met het type probleem. Vaak gaat dat heel goed.”
Veranderende maatschappij

Niet alles kan in één keer opgelost worden, ook niet met alle gezamenlijke inspanningen. Talis ziet bijvoorbeeld ook dat de maatschappij verandert. “Het is voor ons wat dat betreft nog zoeken hoe we een nieuwe vorm van het bereiken van onze bewoners kunnen bewerkstelligen; de oude vormen voldoen lang niet altijd meer door de nieuwe (sociale) media, veranderende rol van de overheid en instanties.” De redactie heeft sterk het vermoeden dat het al of niet machtig zijn van de Nederlandse taal extra problemen oplevert bij het bereiken van huurders. Talis wil daar niet zomaar in mee gaan. Men is bang voor “stigmatisering van groepen bewoners, terwijl cohesie, respect voor elkaar en prettig samenwonen juist belangrijk zijn voor een wijk.” Dat valt natuurlijk te prijzen, maar om nieuwe vormen van onderlinge communicatie te bereiken zul je de problematieken eerst bij de naam moeten noemen.

In 2023 vond er een enquête plaats onder bewoners van de Meijhorst ééngezinswoningen naar “woonplezier”. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk daaruit te destilleren wat Talis, samen met bewoners en andere samenwerkingspartners, kan doen om dat ‘woonplezier’ te vergroten. “Daar komt een vervolg op waarbij we een avond met zoveel mogelijk bewoners organiseren om de resultaten te bespreken”, zegt Cindy, “dat is een voorbeeldje van wat we aan het uitproberen zijn.”
Woningtoewijzing

Eén van de zaken die aandacht behoeven is de problematiek van de toewijzing van woningen. Talis houdt zich daarbij, volgens eigen zeggen, aan de regels, maar het kan voor buitenstaanders lijken alsof dat niet altijd het geval is. Dat geldt ook voor de samenstelling van een complex. In een volgend nummer komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

Cindy heeft al achttien jaar ervaring in een vergelijkbare functie in Arnhem. Ze weet wat dat betreft dus hoe de hazen lopen. “Het enige is nu dat ik in een heel nieuw gebied kom en me dus even de tijd gegund moet worden om overal kennis te maken en te netwerken. Maar dat komt zeker goed. Ík neem er in ieder geval de tijd voor.”

Bericht maart 2024

menu