‘Samen maken wij Dukenburg’

We gaven het de naam ‘Dromen over Dukenburg 2’ met de gedachte aan twaalf jaar terug. Klik hier voor het artikel. Een nieuwe naam ‘Samen maken wij Dukenburg’ is het vervolg. Op 30 mei is er een tweede bijeenkomst geweest. Uit de vele ideeën die in april opgehaald en daarna nog binnengekomen zijn, is een eerste selectie gemaakt waarmee men aan de slag gaat. Sinds de eerste bewonersbijeenkomst op 19 april zijn er een aantal mooie ontwikkelingen te melden.

Gemeenteraad

De gemeenteraad was woensdag 31 mei op werkbezoek in Dukenburg. Naar aanleiding van het artikel in de Dukenburger konden initiatiefnemers Hanneke en Carla meer te vertellen over ‘Samen maken wij Dukenburg’. Ook zijn ze aanwezig geweest op het Wijkfeest in Tolhuis. Dat heeft weer nieuwe contacten opgeleverd.

Ideeën

Pluktuinenproject Herbies & More is een idee van Manuela Hermsen om mensen in de wijk uit te nodigen in hun eigen tuin iets plukbaars te planten voor hun buurt. De buurtapp ‘De veilige buurt’. Met deze app kun je contact houden met je buren in de straat en buurt, elkaar op de hoogte houden en helpen als dat nodig is. Project Schools Cool. Dit is een initiatief waarbij vrijwilligers als mentor kinderen begeleiden van de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Een eigen plek, het belangrijk om een of meer plekken te vinden waar bewoners/Dukenburgers met de initiatieven terecht kunnen. Wijktheater, in samenwerking met de Lindenberg. Plukroute Dukenburg. Cursussen AED. De nacht van de Ommetjes. Vrienden van park Staddijk. Kwiek Beweegroute en Groencafé.

Plan voor wijkbedrijf

Er veel gebeurt in Dukenburg, maar de initiatieven zijn niet verbonden. Plan is het maken van een wijkbedrijf voor Dukenburg. Een bedrijf van en voor de inwoners zelf. Het wijkbedrijf moet gaan helpen meer structuur, samenhang en continuïteit te brengen in de vele initiatieven en projecten.
Een ander concept is een wijkabonnement of wijkobligaties, waarbij mensen financieel investeren in het wijkbedrijf en in ruil daarvoor bijvoorbeeld korting krijgen op klussen, of ergens gratis een bak koffie of een krop sla kunnen halen.

Starten met kleinere projecten

De tuin van Manuela Hermsen.

Naast de plannen voor enkele grote projecten kunnen er ook enkele kleine, eenvoudige projecten gestart worden. Een van deze projecten lijkt in ieder geval Herbies & More te worden. En samen eten/huiskamerrestaurant of burenbuffet. Misschien ook een doorstart van Duuk en Dinner. Een uitgebreider verslag in de Dukenburger nummer vijf van 2023 op pagina 26 en 27.

De volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 5 juli om 19.30 uur. Ontmoetingskerk Meijhorst 70-33.

Voor informatie of iets te melden Carla Onderdelinden: carla.onderdelinden@gmail.com

Bericht juni 2023

menu