‘Samen maken wij Dukenburg, september 2023’

Woensdagavond 13e september is de volgende bijeenkomst. Op deze bijeenkomst de presentatie van de stand van zaken. Aansluitend word er een workshop aangeboden.

Er is een werkgroep gevormd die de plannen voor de Wijkmakerij Dukenburg verder gaat uitwerken. Plan is te gaan bouwen aan een lokaal netwerk binnen Dukenburg om er een meer inclusief stadsdeel van te maken en de leefbaarheid voor de bewoners te vergroten.

Samen maken wij Dukenburg zal een onafhankelijke stichting worden.

Voorbeelden van de doelen:

Ontmoeten en verbinden, huiskamerrestaurants, burenbuffet, nabuurschap.

Groen, plukroute, voedselbos/groene buitenruimtes, gezonde lokale voeding.

Leerzaam/informatief, lezingen, presentaties, kennisontwikkeling.

Kunst en cultuur, activiteiten met kunst, muziek, theater, presentaties, mode. Let op de berichten van Podium 1390 in de volgende Dukenburger.

Bewegen en gezondheid, buurt-yoga, wandelroutes. Op deze website zijn al veel wandelinitiatieven te vinden, gebruik de zoekfunctie.

Wijkeconomie, buurtklusbedrijfjes, lokale horecabedrijfjes.

Duurzame energie, lokale wijkinitiatieven voor duurzame energieopwekking.

Woensdag 13 september. Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. 19.30 uur.

Meer informatie: carla.onderdelinden@gmail.com

Bericht september 2023

menu