‘Ruben Allen en Mounia El Mouden’

Mensen tot hun recht zien komen en gezondheid voor iedereen toegankelijk maken’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. Allereerst een gesprek met twee enthousiaste gangmakers binnen dit netwerk: Ruben Allen, opbouwwerker in Dukenburg, en Mounia El Mouden, gezondheidsmakelaar. Ruben Allen werkt bij Tandem en is sinds twee en een half jaar opbouwwerker voor Dukenburg. Mounia El Mouden werkt bij de GGD en is sinds een jaar gezondheidsmakelaar voor Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord.

Wat doet een opbouwwerker?

Ruben: “Als opbouwwerker ben je gericht op leefbaarheid en welzijn in de wijk. Verbinden is mijn werk. De focus ligt op bewoners. Het is maatwerk: waar zit behoefte en energie van bewoners? Met hen bekijk ik waar kansen liggen om, in samenspraak met instanties, succesvolle nieuwe bewonersinitiatieven te realiseren. Een voorbeeld: er zijn door mij verbindingen gelegd tussen bewoners, studenten van de HAN en gemeente om sporten voor jongeren met een beperking mogelijk te maken.” De mooiste kant van zijn werk: mensen tot hun recht zien komen. Wat doet een gezondheidsmakelaar? Mounia: “Een gezondheidsmakelaar kent de gezondheidssituatie van een wijk, weet welke thema’s er spelen en brengt dit samen met behoeften van bewoners en organisaties. Samen met wijkpartners kijk ik welke gezondheidsthema’s gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Ik breng partijen bij elkaar, stimuleer samenwerking en werk aan gezondheidsbevordering en preventie. In Dukenburg zijn armoede, eenzaamheid en gezonde leefstijl de thema’s.” De mooiste kant van haar werk: gezondheid voor iedereen toegankelijk maken en aansluiten bij de behoefte.

Wat valt jullie op in Dukenburg?

Beiden roemen de inzet van vrijwilligers in Dukenburg. “Wel komt het werk steeds op dezelfde schouders neer. Input van anderen is bijzonder welkom. Met name wordt gezocht naar betrokkenheid van bewoners met een nietwesterse achtergrond. De vele nationaliteiten zijn een kracht van Dukenburg die we graag tot uiting willen brengen. Verder is Dukenburg groen, veel ruimte, maar de opbouw van het stadsdeel is niet bevorderlijk voor sociale contacten: het is niet gemakkelijk om elkaar te ontmoeten.”

Vinden en verbinden

‘Oog voor Elkaar’: jullie passie. Wat doen jullie? Mounia en Ruben: “Het hoofddoel van ‘Oog voor Elkaar’ is vinden en verbinden. Daar draait alles om. Het opbouwen van sociale contacten gaat niet vanzelf. Isolement is een risico. Gezondheid komt in de knel. Daar past een hele serie concrete activiteiten bij om dat te voorkomen of aan te pakken. ‘Oog voor Elkaar’ brengt daarbij alle betrokkenen om de tafel.” ‘Oog voor Elkaar’ concreet Beiden: “Als netwerk bestaat ‘Oog voor Elkaar’ sinds 2015. In dit netwerk zitten bewoners en beroepskrachten van Sociaal Wijkteam, STIP, Sportservice, Ontmoetingskerk, de Horizon, Standvast Wonen, GGD en Tandem/Het Interlokaal. Tijdens Dukenburg 50 jaar hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om ontmoetingen te organiseren. Een mooi voorbeeld is de actie 50 kopjes koffie, waarbij in samenwerking met woningbouwcorporaties gemeenschappelijke ruimtes in flats worden opengesteld om koffie met elkaar te drinken. Bewoners worden persoonlijk uitgenodigd. Een ander voorbeeld: bezoekers van de voedselbank konden soep eten, samen met een taalambassadeur. Tijdens gesprekken werden verbindingen gelegd en vragen rondom laaggeletterdheid opgepakt. Het bonnenboekje – met bonnen voor allerlei activiteiten in Dukenburg – vindt gretig aftrek. Succesvol is ook de pensioenparty, waarbij mensen die binnenkort met pensioen gaan op een gezellige manier bij elkaar worden gebracht om nieuwe contacten te vinden en meer te weten te komen over activiteiten in Dukenburg.”

Bewoners

In de komende Dukenburger komen bewoners zelf aan het woord. Er zal aandacht besteedt worden aan de site Wegwijzer024.nl. Hierop staat een overzicht van instanties ten behoeve site in de toekomst zelf activiteiten plaatsen. Elke wijk zijn eigen ontmoetingsplaats Mounia en Ruben. “We hopen vurig dat elke wijk zijn eigen ontmoetingsplaats krijgt, in winkelcentra, plints van flats et cetera. Mensen kunnen daar bij elkaar komen om hun buren beter te leren kennen. Ontmoeten en verbinden gaat niet vanzelf.”

Bericht januari 2018

menu