‘Renovatie hoogbouw Zwanenveld’

De vier gekleurde flats van Talis in Zwanenveld zijn toe aan onderhoud. Op dit moment is Talis druk bezig met het uitwerken van de definitieve plannen die men gaat voorleggen aan de bewoners. Deze plannen bestaan uit verschillende onderdelen.

De plannen zijn gemaakt op basis van noodzakelijk onderhoud en door de input van bewoners-inloopavonden die werden georganiseerd bij de flats:

Isolatie van kopgevels en dak

Nieuwe uitstraling van de kopgevels door middel van plaatmateriaal

Nieuwe voor- en balkondeuren

Vervangen van de mechanische ventilatie

Individuele watermeters

Ophogen van de galerijen bij twee flats (andere zijn al gedaan)

Te openen klepraam in de keuken plaatsenwaar deze nog niet is aangebracht

Verder zijn ook de cv-ketels in de flats aan vervanging toe.

Ondertussen wordt er ook gekeken naar de komst van een publiek warmtenet voor een aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord. Daarover gaat dit jaar nog besluitvorming plaatsvinden binnen de gemeente in het college en de raad. Door de plannen van de gemeente Nijmegen zijn er wellicht mogelijkheden om eerste stappen te zetten om deze woningen van het gas af te halen. Belangrijk nog om te benoemen is dat minimaal 70 procent van de bewoners akkoord moet gaan met het voorstel van Talis voor de renovatie van de flats.

Subsidie provincie eerste fase warmtenet Dukenburg

Op 27 september 2023 hebben Provinciale Staten besloten subsidie te verlenen om een warmtenet Nijmegen-Dukenburg fase 1 te realiseren.

De provincie Gelderland beschrijft het als volgt: “Fase 1 betreft het aansluiten van 642 woningen van woningcorporaties Woonwaarts en Talis in Lankforst en Zwanenveld. Hiervoor is er op korte termijn een oplossing nodig en kan er niet worden gewacht op realisatie van het totale warmtenet in Dukenburg (voorzien in 2026- 2027). Zodra de woningcorporatie de plannen bij de bewoners heeft gepresenteerd gaat men ‘draagvlak’ ophalen. Daar is mee gewacht tot er meer duidelijkheid was over de provinciale subsidie en daarmee de haalbaarheid van het project. De provinciale bijdrage van 1 miljoen euro wordt aan de eerste fase besteed.” In fase 1 wordt nog geen aansluiting gerealiseerd op de ARN, de afvalenergiecentrale vervolgt de provincie. ‘De betreffende complexen liggen ver af van de bron. Daarom en vanuit betaalbaarheid kiezen partijen in deze fase voor een tijdelijke aardgasgestookte warmtecentrale. ARN is bereid om deze tijdelijke warmtecentrale te plaatsen. Dit ligt in het verlengde van de intentie die ARN in de intentieovereenkomst heeft uitgesproken om warmte te leveren.’

“De aardgasgestookte warmtecentrale is weliswaar efficiënter dan de bestaande ketel, maar is nog geen aardgasvrij alternatief. Vandaar ook de tijdelijkheid van deze bron. Mocht om een of andere reden het totale warmtenet Nijmegen-Dukenburg niet doorgaan of realisatie langer duren, dan zal deze aardgasgestookte warmtecentrale worden vervangen door een duurzamer alternatief. Hierover lopen de gesprekken al en ook deze afspraken krijgen hun beslag in de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen in het vierde kwartaal van 2023”, besluit de provincie.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft woensdag 20 december positief besloten over het voorstel om als gemeente deel te nemen in het warmtebedrijf voor het warmtenet voor Dukenburg.

Met deze deelname komt de overheid aan het roer te staan. De gemeente Nijmegen, het Gelders Warmte Infrabedrijf, een warmteleverancier en mogelijk ook een energiecoöperatie worden samen de deelnemers in het warmtebedrijf.

“Doordat in het warmtebedrijf meerdere organisaties en de overheid meedoen, zijn inwoners niet afhankelijk van één bedrijf of organisatie.” Schrijft de gemeente Nijmegen in hun nieuwsbrief. Dat wil echter niet zeggen dat bewoners een vrije keuze krijgen in energieleverancier.

Bericht december 2023

menu