‘Raad en B&W bezoeken Weezenhof’

“In de wurggreep van een huisjesmelker”, aldus een wijkbewoner enige tijd terug na het zien van de kolossale plannen op de plek van het afgebrande winkelcentrum in Weezenhof.

College op bezoek in Weezenhof

Toen we wethouder Vergunst ernaar vroegen in het interview dat in de Dukenburger nummer twee te lezen is was hij toch wel resoluut. “Gaat dit plan zo door?”, vroegen we hem. “Als het aan mij ligt wel.” Er zijn zienswijzen ingediend en die worden momenteel behandeld. Vergunst hoopt dat het bestemmingsplan voor de zomer ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden kan worden.

Raadsleden en het college op bezoek

Op 16 maart kwam een aantal raadsleden ter plekke kijken. Ze werden rondgeleid door actieve Weezenhoffers die aangaven hoe massaal de geplande nieuwbouw dreigt te worden. Dinsdag 28 maart kwam het college kijken en werd bijgepraat in het Huis van Weezenhof. De tweede keer in korte tijd dat het college Dukenburg bezoekt na 7 februari. Of dit aangeeft dat de ingediende zienswijzes reden voor zorgen zijn?

“Op werkbezoek met het college bij één van de plekken van onze stad die het meest aan vernieuwing toe is: Winkelcentrum Weezenhof”, twittert wethouder Tobias van Elferen ’s avonds. “Gebruik eindelijk eens doorzettingsmacht gemeente t.o.v. aanmerkelijk marktmachtige Ton Hendriks. Onteigenen en zelf bouwen”, zo reageerde een twittervolger.

Presentatie plannen

Donderdag 21 oktober 2021

 

presenteerde de gemeente Nijmegen samen met ontwikkelaar Dornick de plannen voor de nieuwbouw van een woon- en winkelcomplex in Weezenhof. Dit gebeurde in de prins Clausschool in Weezenhof. Zoals al bij andere projecten was de aanloop meteen bij opening al enorm. Men moest in de rij staan om binnen te komen. De ‘woonbehoefte’ is er maar of de Weezenhof-bewoners zitten te wachten op deze kolos? Aan de commentaren te horen niet.

De oppervlakte van dit massale complex loopt over panden waarvan de eigenaren nog nergens in gekend zijn, nog geen gesprek hebben gehad, zo was te horen. Ook bewoners van de 46e en 47e straat waren niet te spreken, de ochtendzon in hun huis kunnen ze als deze bouw doorgaat wel vergeten. Lees verder onder foto.

Raadsleden krijgen uitleg.

Weezenhoffers weren zich

Dat bewoners het niet zomaar over zich wil laten gaan is inmiddels wel duidelijk. Hiervoor is in 2021 onder anderen de ‘Belangenvereniging Weezenhof’ opgericht. In een flyer was te lezen. Het beschermen van het woon- en leefklimaat in de Weezenhof en omgeving is de doelstelling van de vereniging. En “Dit is nu juist belangrijk vanwege de plannen van de nieuwbouw van het Winkelcentrum. Wil je ook het bruisende hart van de Weezenhof weer terug, Meld je aan als lid. Je helpt mee de belangen van Weezenhof te vertegenwoordigen. Samen staan we sterker om onze wensen kenbaar te maken. Een ruime wettige vertegenwoordiging van de wijk telt zwaarder.” Zo is vervolgens te lezen.

Klik hier voor de plannen nieuwbouw in Weezenhof en klik hier

Bericht maart 2023

menu