‘Provinciale Staten: toch maar stemmen’

Op 15 maart 2023 mogen we weer stemmen. Deze keer voor de provincie, ofwel de Provinciale Staten.

 

En nu niet gelijk verder klikken, want er valt best wat te vertellen over taken en bevoegdheden van Provinciale Staten en vooral over wat de provincie voor ons, brave burgers, regelt en uitvoert.

Bestuur

Provinciale Staten zijn een, door de burgers gekozen, parlement voor de provincie. Het aantal te kiezen leden hangt af van het aantal inwoners in de provincie en is verdeeld over verschillende politieke partijen. Het uitvoerend orgaan van Provinciale Staten zijn Gedeputeerde Staten. Die vormen dus het dagelijks bestuur van de provincie. Eigenlijk komt de constructie erg overeen met het landelijke parlement. Provinciale Staten is dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten met het kabinet.

Eerste Kamer

Met één extraatje: Provinciale Staten mogen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag kiezen en zo heeft de provincie dus indirect invloed in de landelijke politiek. Ook daarom is het belangrijk te stemmen op de partij van uw keuze bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Openbaar vervoer en natuur

Maar niet alleen dat. De provincie heeft ook direct invloed op uw dagelijks leven. Denk maar eens aan het streek- en stadsvervoer. Provinciale Staten zijn opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de provincie en voeren daar de regie op. Als u de bus neemt, bedenk dan dat de provincie mede heeft bedacht welke route hij rijdt.

Ook op natuurgebied maken Provinciale Staten, en uitvoerder Gedeputeerde Staten, in onze provincie uiteindelijk de dienst uit. De provincie bepaalt wat natuurgebied is en hoe dat ingericht wordt. Zeker in de hele stikstofdiscussie speelt de provincie een belangrijke richtinggevende rol. Het provinciale beleid bepaalt uiteindelijk wat er in de provincie daadwerkelijk gedaan wordt om de landelijke besluiten omtrent uitstoot van CO2 te halen.

Andere taken

  Als we nu toch bezig zijn, dan in vogelvlucht nog maar even een aantal van de provinciale taken. Allemaal taken die ú als inwoner van de provincie op de één of andere manier raken.

  • Verkeer: onderhoud en aanbesteding van provinciale wegen en waterwegen
  • Agrarische indeling, voedselproductie en milieu: bepaling welke gebieden, onder welke voorwaarden gebruikt kunnen worden voor agrarische activiteiten
  • Economie en Innovatie: advisering, ondersteuning en subsidie voor ondernemers in de provincie
  • Energie en duurzaamheid: plannen voor de provincie hoe de energievoorziening in de (nabije) toekomst moet plaatsvinden. Natuurlijk daarbij ook regelgeving gebaseerd op duurzaamheidsbeleid. Dit zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, maar er zijn er nog meer die we niet allemaal de revue laten passeren.

Kieskompas

Misschien hebben we u duidelijk kunnen maken dat u uw stem bij de provinciale verkiezingen beter niet verloren moet laten gaan. Uw stem maakt echt uit voor uw eigen leefomgeving. Hoe kom je nu te weten waar de partijen in de provincie Gelderland voor staan? Een goede hulp daarbij is het Kieskompas. U kunt dan een keuze maken voor de provincie Gelderland en daarna een aantal vragen invullen over wat u van belang vindt voor onze provincie. Aan het eind ziet u met welke partijen uw denkbeelden het meest overeenkomen. U kunt het Kieskompas vinden op www.kieskompas.nl Op wie u dan gaat stemmen is natuurlijk geheel aan uzelf. Veel succes in het stemhokje!

Bericht maart 2023

menu