‘Problemen met ophalen huisvuil’

Vanaf de zomer dit jaar komt het regelmatig voor dat de groene wagens van de Dar straten overslaan bij het ophalen van de huisvuilzakken. Met name in het maisonnettegebied in Meijhorst. Nu is bekend dat langzamerhand het huisvuil een probleem voor heel de stad aan het worden is en dat steeds vaker bij de afvalzakken grof afval geplaatst wordt. We zien dat in veel wijken, zelfs in de benedenstad en op Plein 1944. Men probeert dit door het inzetten van ‘afvalcoaches’ te verbeteren.

In Meijhorst heeft de woningcorporatie al gesprekken gevoerd met bewoners, want op de juiste tijd en plek aanbieden van het vuil blijft belangrijk. In het Meijhorst-maisonnettegebied verergerde het dit jaar enorm. Er waren wel problemen door de renovatie van de woongebouwen, waardoor de groene wagens soms even moesten wachten. Soms waren er geparkeerde auto’s die de doorgang belemmerden. Ook dat kwam door de renovatie. Het was jammer dat het aanbod van de gemeente om voor extra parkeerplekken te zorgen niet aangenomen werd door de bouwer.

Met dergelijke problemen valt er nog iets te begrijpen van het overslaan van straten door Dar, hoewel een beetje extra overleg en inspanning dat had kunnen voorkomen.

Maar naast deze problemen bleven de groene Dar-wagens ook andere straten in Meijhorst overslaan. Afgelopen zomer werd zelfs op een locatie zeven weken lang niets opgehaald! Voorbijgangers die daar in de avonduren liepen werden onaangenaam verrast door de ratten die voor hun voeten liepen.

Als klap op de vuurpijl werd op oudejaarsavond en nacht het niet opgehaalde huisvuil tot ‘kant en klaar’ gezette ammunitie voor relschoppers. Dit terwijl die avond rond 19.00 uur nog een groene Dar-wagen tussen de maisonnettes doorreed om brandbare objecten te verwijderen, maar helaas de bewuste plekken met bergen huisvuil kon men ook toen niet vinden.

In januari weer ‘vergeten door de Dar’

Na inmiddels vele meldingen bij de gemeente Nijmegen is die in actie gekomen en zijn er afspraken gemaakt met het bouwbedrijf dat met de renovatie bezig is en de Dar.

Je gaat er dan natuurlijk vanuit dat deze afspraken goed aan de chauffeurs zijn doorgegeven. Maar nee, het wil kennelijk niet lukken met de uitvoering en zo constateerden bewoners dat er in januari weer diverse straten overgeslagen werden bij het ophalen van huisvuil en dat terwijl er helemaal niet door het bouwbedrijf werd gewerkt. We vroegen ook de Dar om een reactie, die kwam na lang aandringen pas nadat er gemeld is dat inmiddels ook de politiek geïnformeerd was. Zie de reactie in kader.

Vragen gemeenteraad

De Stadspartij heeft naar aanleiding van onze informatie vragen gesteld aan het college van B&W over deze zaak. Met name wordt gevraagd of het college al actie heeft ondernomen en wat daar dan de resultaten van zijn. Ook vraagt de Stadspartij wat het college wil doen aan de wederom groeiende gevoelens van onveiligheid in Meijhorst, mede veroorzaakt door de ophoping van afval. Alleen al de aanblik bevordert een negatief beeld over de wijk waar getracht wordt dit beeld juist positief bij te stellen.

Reactie Dar:

“Helaas speelt het probleem zoals je hieronder beschrijft al een tijd (niet alleen dumpingen in de Meijhorst). Bewoners zetten hun afval buiten de ophaaldag- en tijd buiten. Onze wijkvegers hebben het erg druk mee deze dumpingen op te ruimen en bij te houden. Bij renovaties waaronder in Meijhorst, speelt mee dat het moeilijk is om plek te vinden waar bewoners goed en op bereikbare plaats hun afval kunnen aanbieden. Hierover is het kernteam met daarin medewerkers van de gemeente Nijmegen (ook toezicht en handhaving), Dar en Talis in gesprek. Maar het blijkt in de praktijk moeilijk dit probleem structureel op te lossen. Mede omdat ook bewoners dus vaak afval buiten de ophaaldag- en tijd buiten zetten. Er spelen dus verschillende dingen mee. Tot nu toe is het effect van de gezamenlijke inspanningen wisselend. Helaas moeten onze Wijkvegers nog steeds regelmatig verkeerd aangeboden afval afvoeren, waar onze chauffeurs en beladers niet bij kunnen. Dit is vervelend voor alle betrokkenen. Belangrijk om te vermelden is dat het dus zeker onze aandacht heeft en dat wij dit ook graag samen met bewoners, aannemers en gemeente Nijmegen oplossen. Alleen samen kunnen we de buurt schoon houden!”

Bericht februari 2024

menu