‘Praat en doe mee!’

Er is een concept Wijkwarmteplan opgezet voor Zwanenveld en Lankforst–Noord om deze wijken aardgasvrij te maken. Klik hier voor volledige versie van het concept Wijkwarmteplan (pdf 3 MB).

Dit plan is als rapport ook fysiek ophalen op de locatie ‘Duurzaam wonen’ in winkelcentrum Dukenburg. 

Klik hier voor De samenvatting van het Wijkwarmteplan 

Een publieksversie ontvangt iedereen in de genoemde wijken in de brievenbus. Alle bewoners van genoemde wijken zijn uitgenodigd om vóór 10 juni 2022 te reageren op het concept Wijkwarmteplan. De reacties worden verwerkt in de eindversie. Daarna zullen het college van Burgemeester en Wethouders en vervolgens de gemeenteraad het plan vaststellen.

Op deze manier kunt u reageren:

  • Kom langs bij de locatie ‘Duurzaam wonen’ in winkelcentrum Dukenburg en vertel ons wat u ervan vindt. Bekijk de actuele openingstijden.
  • Geef uw reactie telefonisch door aan Tom Verhoef op nummer 06 – 2812 7510.
  • Stuur een e-mail met uw reactie naar duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl.
  • Meld u aan om deel te nemen aan een wijkbijeenkomst over het Wijkwarmteplan

De bijeenkomsten (aanmelden vooraf nodig) zijn op:

17 mei om 19.30 uur online

18 mei om 19.30 uur bijeenkomst in de wijk

2 juni om 19.30 uur bijeenkomst in de wijk

Waarom een wijkwarmteplan?

Het klimaat verandert. Om de gevolgen hiervan te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Dit kan door minder aardgas te verbranden. Ook willen we minder aardgas verbranden om nieuwe aardbevingen in Groningen te voorkomen. En om niet afhankelijk te zijn van aardgas uit andere landen, zoals Rusland.
Veel sectoren zetten stappen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dat gebeurt in de industrie, de landbouw, in het bedrijfsleven, in het vervoer en in de gebouwde omgeving. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Nijmegen wil dit al in 2045. Dat gaat wijk voor wijk. Het begint in elke wijk met een wijkwarmteplan.

De weg naar het Wijkwarmteplan

 In 2018 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. Hierin staat hoe we in Nijmegen stap voor stap aardgas kunnen vervangen als energiebron voor koken, verwarmen en warm kraanwater. En welke warmtebronnen in welke wijk kansrijk zijn. Voor Zwanenveld en Lankforst-Noord hebben we van de Rijksoverheid een financiële bijdrage gekregen om toe te werken naar een aardgasvrije wijk. In 2019 hebben we een eerste bewonersavond gehouden over de plannen voor een aardgasvrije wijk. Daarna zijn er technische en financiële onderzoeken gedaan. Ook hebben we veel gesprekken met bewoners gevoerd in de wijk. Met pop-up tenten en een duurzaamheidsbus hebben we bijvoorbeeld op verschillende plekken in de wijk gestaan. Verder hebben we een informatiepunt in winkelcentrum Dukenburg. Ook is er een enquête gehouden onder alle inwoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord. Hierbij hebben we ook opgehaald welke andere onderwerpen voor de inwoners belangrijk zijn om te waar te maken. 
Ondertussen moedigt de gemeente Nijmegen u aan om minder energie te gebruiken, bijvoorbeeld met tips over kleine aanpassingen in gedrag, isolatieacties, een aantrekkelijke lening om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, cadeaubonnen en huis-aan-huis bezoeken. Meer daarover kunt u vinden op www.nijmegen.nl/energieloket

Vervolgstappen

Een (duurzaam) verwarmd en betaalbaar huis is een eerste levensbehoefte. Het afgelopen jaar zijn de elektriciteits- en aardgastarieven extreem gestegen. Ook de tarieven van het warmtenet gaan omhoog, maar minder snel dan bij aardgas. De verwachting is dat steeds meer inwoners voor hun verwarming onafhankelijker willen zijn van aardgas. De gemeente Nijmegen, woningcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis, ARN, Firan en provincie Gelderland onderzoeken in 2022 opnieuw of een betaalbaar publiek warmtenet naar delen van Zwanenveld, Lankforst-Noord en omgeving haalbaar is. Daarbij gaat het om een warmtenet van ongeveer 4000 aansluitingen (woningequivalenten), waaronder woningcorporatiewoningen en andere (grote) gebouwen in het gebied, die willen aansluiten. Ook de kosten van het aansluiten van particuliere woningen op het warmtenet worden in kaart gebracht. Naar verwachting zijn halverwege 2022 de eerste resultaten van het onderzoek bekend. 

Bericht mei 2022

menu