‘Plannen kanaalknoop’

In de voortuin van Dukenburg gaat veel veranderen. Het gebied ‘aan de overkant’ van Dukenburg bij de Dukenburgsebrug over het Maas- Waalkanaal gaat ingrijpend veranderen.

Dukenburgsebrug (1), huidige voetblavelden SV Hatert (2) en terrein Smit (3).

 Op dinsdagavond 20 juni is er van 18.30 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan voor ‘Kanaalknoop noord’. Het ‘noord’ geeft aan dat deel voor deel het gebied Winkelsteeg aan de beurt komt.

Kanaalknoop is dus één van de deelgebieden in Winkelsteeg. In Kanaalknoop noord worden zo’n 2.700 woningen gebouwd. Ook komen er bedrijven en andere voorzieningen. Hieronder met een stippellijn aangegeven om welk gebied het gaat.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Ook Dukenburgers zijn van harte welkom bij deze inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan voor Kanaalknoop noord en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor Kanaalknoop. Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over de plannen en kun je vragen stellen. Aanmelden is niet nodig. Brasserie van de Jan Massinkhal (Nieuwe Dukenburgseweg 5) Dinsdag 20 juni van 18:30 tot 20:30 uur.

Het ontwerp bestemmingsplan inzien

  Van donderdag 8 juni tot en met 19 juli 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage bij:

– Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30.

– Steunpunt Stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 8 juni ook in te zien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren op de plannen

In de tijd dat de stukken ter inzage liggen, kan iedereen erop reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan per post of digitaal. U stuurt de zienswijze per post naar: Gemeenteraad Nijmegen T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30) Postbus 9105 6500 HG Nijmegen. Om digitaal een zienswijze in te dienen gaat u naar https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD (bedrijven met eHerkenning) is verplicht.

Bron gemeente Nijmegen

Bericht juni 2023

menu