‘Plan Skaeve Huse al in april en mei in de raad’

Het bestemmingplan voor de Skaeve Huse nabij Weezenhof komt al op 15 april en 13 mei in de gemeenteraad. Op 15 april stelt een deel van de raad een advies op over de besluitvorming. Op 13 mei 2020 neemt de gemeenteraad een besluit. Dit valt te lezen op de website van de gemeente Nijmegen.

Op 26 maart publiceerde B&W een perbericht over de Skaeve Huse in Dukenburg (zie volgende artikel). Daarin staat onder meer: “Nu het college van B&W het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Agendering is nog niet precies duidelijk, o.a. vanwege de huidige corona-crisis. Burgemeester en wethouders hechten aan zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. De corona-crisis is daarbij een complicerende factor. Het college en de gemeenteraad zullen later bepalen hoe en wanneer de vervolgstappen voor de planprocedure zullen plaats vinden.”

Het is onduidelijk hoe gemeenteraad en B&W “zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden” waar gaan maken in een tijd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. De raad heeft besluitvorming over andere belangrijke zaken uitgesteld, bijvoorbeeld wel of geen versmalling van de Graafseweg. Gemeenteraadslid Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU heeft gevraagd ook de behandeling omtrent de Skaeve Huse uit te stellen. Hierop is nog geen antwoord binnen.

Bericht april 2020

 

menu