‘Pierre Sophie nieuwe voorzitter wijkplatform Aldenhof’

“Mijn grote wens is dat mensen kunnen niet meer om ons heen kunnen”, vertelt Pierre Sophie de nieuwe voorzitter van wijkplatform Aldenhof. De Dukenburger ging bij hem langs om kennis te maken. Wie is hij en wat wil hij samen met zijn actieve medewijkbewoners bereiken?

Vanuit zijn woonkamer kijken we uit op een van de belangrijkste voorzieningen van de wijk: de Dukenburgse vestiging van cultureel centrum de Lindenberg. Een gebouw dat voor levendigheid zorgt in een wijk waar maar weinig mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het wijkplatform zet zich dan ook in voor het behoud van de Lindenberg. Waarom die actie? Wethouders Vergunst en Broeren hebben toch al aangegeven dat van vertrek geen sprake is? Hetzelfde geldt voor directeur Teddy Vrijmoet van de Lindenberg? Pierre vindt het goed dat de kwestie is aangekaart, via inspraak in de gemeenteraad en een internetpetitie: “Tijdens een van de laatste vergaderingen van ons wijkplatform vertelde een ambtenaar dat er wel degelijk wordt nagedacht over een mogelijke verhuizing van de Lindenberg naar het winkelcentrum in Zwanenveld. Dit lijkt haaks op elkaar te staan, Daarom willen wij graag duidelijkheid en uniformiteit in de boodschap. Zolang hiervan geen sprake is, gaan de acties door.” De Lindenberg is zeker ook belangrijk voor de wijk Aldenhof omdat rondom en binnen het gebouw sinds enkele jaren weer het bouwdorp wordt gehouden. In de zomer zijn honderden Dukenburgse kinderen daar druk in de weer. Een leuke en ook goedkope activiteit in deze steeds duurder wordende tijd.

 Pierre wil bereiken dat de gemeente en ook andere instanties het wijkplatform als eerste gesprekspartner gaan zien: “Mijn grootste wens is dat mensen niet meer om ons heen kunnen. Het mag bijvoorbeeld niet meer gebeuren dat een trapveldje in het naburige park Staddijk zomaar verdwijnt zonder navraag bij het wijkplatform.”

Pierre is geboren en getogen in Utrecht. Tientallen jaren werkte hij als woonconsulent bij woningcorporaties. Zijn werkvelden waren vooral het onderhouden van contacten met huurders, woonmaatschappelijk werk, inspraak en bemiddelen bij mensen met financiële problemen. In Nijmegen was dat sinds 1 januari 1986 voor Kolping, de voorloper van Talis. Deze corporatie bezit ook in Aldenhof nogal wat woningen.

Activiteiten Pierre

Pierre neemt deel aan het bewonerssteunpunt energietransitie van de gemeente. Andere deelnemers van het wijkplatform zijn actief op hun deelterreinen. Zo is er een werkgroepje dat bezig is om een grote wens vervuld te krijgen om aan het eind van 2023 weer een grote kerstboom bij de entree van Aldenhof te krijgen, zoals dat vroeger ook het geval was. Pierre heeft zich sinds het ingaan van zijn pensioen nog geen dag verveeld. Behalve zijn activiteiten voor het wijkplatform zijn er ook nog andere bezigheden. Hij is gediplomeerd atletiektrainer bij ‘AV Nijmegen’. En zijn huis telt enkele klassieke platenspelers en honderden elpees die daarop gedraaid kunnen worden. Daarover bericht hij regelmatig op het sociale medium Twitter. Het bewonersplatform Aldenhof hoopt nog vele jaren te mogen profiteren van deze actieve voorzitter.

Ketelhuis en Doekenborg

Onlangs werd bekend dat het karakteristieke ketelhuis bij de ingang van de wijk na de fusie van de woningcorporaties WoonGenoot en Talis in het bezit van Talis is gekomen. Mogelijk wil de corporatie het pand afstoten. Het wijkplatform vroeg een gesprek aan om mee te mogen praten over de functie van het gebouw voor de wijk. Inmiddels is het zover dat alle instanties die belangstelling hebben voor het pand na melding bij Talis naar het bewonersplatform doorverwijst voor een gesprek. De contacten tussen het wijkplatform en Talis worden als prettig en constructief ervaren.

Door het bewonersplatform wordt meegepraat over de toekomstplannen voor het al jarenlang praktisch leegstaande voormalige verzorgingshuis de Doekenborg. Bekend is dat er inmiddels plannen zijn om het hoge gebouw te renoveren en herinrichten met middeldure huur- en koopappartementen. Woonzorg Nederland en het BPD Woningfonds willen hier 80 tot 100 woningen realiseren waarvan ongeveer de helft in de verhuur komt.

Verder is er door het wijkplatform een start gemaakt met het houden van een koffie-uurtje vooral voor ouderen in de wijk. Daarnaast is er onlangs weer meegewerkt aan een opschoondag voor Aldenhof.

Bericht februari 2023

menu