Peter 2023-7

‘Samen optrekken’

In deze Dukenburger schrijf ik over de huurdersbelangenverenigingen van de grote woningcorporaties.

Stuk voor stuk betrokken mensen met een enorme inzet waar ik aan tafel zat. Deze verenigingen werken volledig onafhankelijk en kunnen heel veel voor de huurders betekenen. De bestuurders en werkers in deze verenigingen zijn allen huurders bij de woningcorporaties.

Jammer was te merken dat afgelopen jaren veel mensen niet van het bestaan afwisten en dat hier en daar de huurdersverenigingen overgeslagen werden en sommigen meer heil zagen in pers en politiek. Dat je dan vaak je eigen buurt en wijk te grabbel zet is uiteindelijk niet fijn. En lange termijn ervaring is dat je er niks mee opschiet.

Apart was dat, terwijl deze belangenverenigingen betrokken zijn bij de grote projecten van de woningbouwcorporaties, de bewoners bij een project een brief in de bus kregen van ‘Huurteams Nijmegen’. Zijn die nu met hetzelfde bezig als een huurdersbelangenvereniging? Duikt hier nu een commerciële- of weer een politieke partij in die er een slaatje uit wil slaan?

Maar nee, het blijkt een door de gemeente Nijmegen gesubsidieerde club met het doel het bijstaan van met name studerende huurders. Gaan die zich nu ook met de huurders van de woningcorporaties bemoeien? Meer dan de helft (52%) van de klanten van de huurteams is geen student. We lezen in hun financieel verslag dat ze 60.000 euro per jaar krijgen van de gemeente Nijmegen. Nou lekker om zo onder de vrijwilligers van de huurdersbelangenverenigingen door te schieten.

Ondertussen zien we in Dukenburg dat het overleg links en rechts gaande is en zijn vruchten begint af te werpen. Tegelijk ook zorgen omdat bij een nu gaande project de bewonerscommissie al maanden geen overleg heeft gehad, afgezegd door de verhuurder…

Peter Saras

menu