‘Patiëntenportaal’

Via de computer contact met uw huisarts, hoe loopt dat? Er is de afwijzende houding van vooral oudere en allochtone bewoners van Dukenburg tegenover communicatie via internet. Er bestaat niet voor alles begrip of sympathie.

“Wat een gedoe”, senioren nemen hun toevlucht tot de oude vertrouwde telefoon. Toch zijn de meeste online contacten bedoeld om communicatie makkelijker te maken. De ‘mijn-verzekering, -bank, -supermarkt’ zijn alledaagse voorbeelden van klantenwebsites. Het patiëntenportaal hoort bij de eigen (huis-)arts.

Veilig

In de voorbije jaren ontwikkelde zich het elektronisch patiëntendossier. De huisarts zet de gezondheidsgegevens in de computer, waar de patiënt kan meekijken en overleggen. Het Nederlands Huisartsengenootschap geeft op de pagina www.thuisarts.nl een compleet en duidelijk overzicht hoe er met de persoonlijke medische gegevens kan worden omgegaan. Sinds 2011 kunnen patiënten Thuisarts.nl bekijken. Onder andere worden genoemd het patiëntenportaal en de PGO (Persoonlijke Gezondheid Omgeving). Beide kennen beveiligde websites en apps. Het patiënten portaal is gebonden aan de (huis-)artsenpraktijk, de PGO-site is een uitwisselingsplek van meerdere zorgverleners, zoals de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, diëtisten, verloskundigen en de fysiotherapie. En aldoor veilig te raadplegen door de patiënt zelf; die staat hierin centraal. Thuisarts.nl adviseert bovendien de webpagina’s van de betreffende zorgverleners te bekijken om te weten te komen hoe een en ander geregeld is.

Huisartspraktijken Dukenburg

Gekeken naar de hedendaagse technologische ontwikkelingen ten behoeve van patiënten in ons stadsdeel noteerde de redactie het volgende.

 

 De vier praktijken van huisartsen in Gezondheidscentrum de Schakel werken op dit gebied allemaal op dezelfde manier. Evenals de huisartsen in het Meijhuis/Meijhorst en de Brug/Malvert. Dit vertelde ons dokter Pennings van de Schakel. Als uitbreiding van de dienstverlening is voor e-consulten, gebruikmakend van moderne apparatuur, gekozen voor het patiënten portaal en de app Uw-Zorg-Online. Om de drempel laag te houden voor de multiculturele bevolking van Dukenburg is de website van de Schakel te raadplegen in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. De teksten zijn bovendien kort, staccato en simpel gehouden.

 Een taalambassadeur keek mee of het patiënten portaal ook begrijpelijk is voor laaggeletterden en mensen die niet of moeizaam lezen en schrijven. De service is niet bedoeld als vervanging van het persoonlijke consult, maar als een aanvullende dienstverlening. Het is een mailverbinding, geen zoom- of een ander online contact. Via het patiënten portaal en de app kan de ‘bezoeker’ vragen stellen, afspraken boeken, herhaalrecepten regelen en de eigen medische gegevens inzien. Dus voor niet-dringende vragen, die evenmin ingewikkeld zijn, is het e-consult uitstekend geschikt. Een ander positief gegeven is dat de patiënt de regie krijgt over zijn/haar eigen gezondheid. Een voorbeeld is de patiënt die zelf in de thuissituatie de bloeddruk meet en de waardes doorgeeft aan de huisarts via het patiënten portaal. Voor mensen met een tijdrovende baan is het nu mogelijk om even contact te leggen. Mocht de applicatie gebruikersproblemen opleveren dan kan de praktijkassistente gevraagd worden om dit te helpen oplossen.

Uw-Zorg-Online

Om het de patiënt mogelijk te maken online zorgzaken te regelen bij de eigen zorgverleners ontwikkelde Pharmeon deze service. Hiermee kan de patiënt ieder moment van de dag en overal de diensten inschakelen van huisarts, apotheek, enzovoort. In de Schakel bekeek dokter Pennings de recente Schakel-cijfers: van alle patiënten in de vier praktijken maakt tweederde deel al gebruik van website en app. In 2022 betekende dit honderden afspraken en zo’n 4000 aanvragen herhaalrecepten. Het patiëntendossier werd 1800 keer ingekeken, terwijl zeker 3500 e-consulten tot stand kwamen. Over een tijdje is Uw-Zorg-Online geïntegreerd en maakt vrijwel iedereen gebruik van deze dienstverlening. Met het goede gevoel zelf de regie in handen te hebben over de eigen gezondheid.

Bericht mei 2023

menu