‘Oud = In’

“Ik zal me even voorstellen.” Zo begint Leo Venderbosch in de Dukenburger nummer 9-2022.

 De afgelopen 45 jaar heeft Leo onder andere gewoond in Dukenburg in Meijhorst. Leo is al tien jaar actief voor ANBO, 120 jaar lang de bond voor gezond ouder worden. Als vrijwilliger voor ANBO bezoekt hij leden met een hulpvraag waar men in gesprekken via de telefoon niet meer uitkomt. Met huisbezoeken en bijeenkomsten helpt de ANBO de 600 leden in Nijmegen om de weg te vinden in de bureaucratische maatschappij. Met onderwerpen als pensioenen, inkomen, wonen, gezondheid en veiligheid en veel meer. “Sinds dit jaar heb ik een speciale pagina voor ouderen in Wijkkrant Hatert en in het wijkblad de Heistal. Nu ook in de Dukenburger. Met de naam: ‘oud = in’. Stuur alle ideeën en vragen maar na mij op”, geeft Leo aan.

Voor mail klik hier of bel 06-5121 5055.

Help elkaar deze winter!

Als vrijwilliger van ANBO ben ik afgelopen tijd weer bij verschillende leden op bezoek geweest. Het is voor vele ouderen moeilijk om in deze tijd de weg te vinden in alle wegen naar hulp. Op gebied van pensioenen, rijbewijzen verlengen, hulp WMO, internet, UWV en hoe eenzaamheid te verbreken. Onze generatie is niet gewend zelf hulp te zoeken en de maatschappij verwacht dat je alles zelf doet. Ook in families is het niet vanzelfsprekend om klaar te staan voor ouders of anderen. Velen zijn niet actief of vaardig op internet, terwijl gemeentes en organisaties alleen maar vragen daar je hulp zelf te zoeken. De laaggeletterdheid is veel hoger geworden in ons digitale wereldje en blijft vaak onzichtbaar. We zijn afhankelijk geworden van systemen en organisaties en de menselijke maat ontbreekt dan te veel. Proactief mensen benaderen ontbreekt. Met het groeiend aantal ouderen en tekort aan menskracht zal dit verder toenemen. Juist iedereen zal bij zichzelf de oplossing moeten zoeken en zich afvragen: “Moet ik afwachten of ga ik wat doen?”

Als vrijwilliger ben ik een doener en dat geeft meer energie dan het kost. Wil je ook meedoen meld je dan ook aan en we gaan dit samen doen.

Leo Venderbosch

Bericht december 2022

menu