‘Open dag Huis van Weezenhof’

 Op zaterdag 9 april 2022 hield het Huis van Weezenhof een open dag. Dit om te vieren dat men sinds kort na alle corona- ellende weer open is, en om speciaal aandacht te besteden aan een aantal bestaande en mogelijk nieuwe activiteiten.

Er was onder andere een gedichtensessie waarin het thema ‘Ontmoeten’ centraal stond. Er ontstonden daarbij spontane gesprekken tussen de aanwezige mensen uit en van buiten de wijk. Opbouwwerker Pieter Pelser van Bindkracht 10 liet eveneens zijn gezicht zien. En de politie deelde een enquête uit met als doel meer zicht te krijgen op vormen van digitale fraude waarmee mensen geconfronteerd kunnen worden.

Wijkfotograaf Bart Huitsing opende een fototentoonstelling waarin vooral de rijke natuur in en rond Weezenhof centraal stond. Er was een creatieve workshop textiele werkvormen en er kon geschaakt worden. Bij voldoende interesse zal dit binnenkort een wekelijks terugkerende activiteit worden.

Het Huis van Weezenhof bewees opnieuw haar bestaansrecht: het was afgeladen vol. Hopelijk zal dit nog lange tijd het geval kunnen zijn, hoewel in de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum hiervoor geen ruimte is gereserveerd.

 

 

menu