‘Op expeditie in Dukenburg’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens ‘50 jaar Dukenburg’ is ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Van 3 tot en met 8 oktober 2020 is er de Week van de Ontmoeting. Dukenburgers gaan op expeditie rond thema’s als eten, wandelen, sport of cultuur. Aangestuurd door de projectgroep ‘Elkaar Ontmoeten’ van de stichting Hart voor Dukenburgers.

Contacten en verbinding leggen met anderen in de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Harm Jan van der Veen vertelt namens de projectgroep meer hierover. Een gesprek waarin regelmatig zijn grote betrokkenheid en enthousiasme naar voren komt!

 

Hoe komt je de coronatijd door?

“Dat is een vraag, die iedereen inmiddels wel heeft gehad. Bij antwoorden hoor je nogal eens tussen de regels door dat beperking van contactmogelijkheden ‘er behoorlijk inhakt’. In Dukenburg is dat niet anders,” aldus Harm Jan. “Maar niet alleen door coronamaatregelen zijn meer bewoners geïsoleerd geraakt. Uit diverse onderzoeken blijkt al lang, dat in Dukenburg door verschillende oorzaken er veel mensen zijn, die behoefte hebben aan méér contact, maar niet weten waar ze terecht kunnen.”

Harm Jan beschrijft in het kort wat er – bij het afleggen van bezoeken door leden van de projectgroep ‘Elkaar Ontmoeten’ aan bewoners van een complex seniorenwoningen in Dukenburg – allemaal aan de orde kwam. “Na bericht vooraf werden we eigenlijk overal meer dan vriendelijk ontvangen. Na vooraankondiging hebben we alle 88 adressen bezocht. Vaak werden we uitgenodigd om binnen te komen. Hoewel er maar weinig mensen waren die een uitgebreider (vervolg)bezoek op prijs zouden stellen, hadden we toch de indruk dat er veel behoefte was aan meer contact. Vaak werd gewezen op isolement van andere bewoners. De activiteiten zowel binnen als buiten het gebouw werden erg gemist. Bij velen kwam minder vaak familie op bezoek. Contact met buren werd over het algemeen als plezierig ervaren. Als vervolg hierop willen we bij een aantal adressen wat uitgebreider langsgaan en bekijken waarmee we eventueel behulpzaam kunnen zijn. Deze ervaringen hebben we ook al bij de diverse acties ‘50 kopjes koffie projecten’ gehad. Tussen de regels door wordt steeds aangegeven dat de behoefte aan (meer) contact groot is. In deze tijden natuurlijk extra, maar die behoefte bestaat al veel langer.”

Maar wat is dan de achtergrond van de Week van de Ontmoeting? Wat kan je in één week aan oplossingen bieden?

“Natuurlijk los je dit niet zomaar op.” Aldus Harm Jan. “Maar het gaat niet alleen om contact leggen tijdens gesprekken maar ook om verbinding met anderen te realiseren. We proberen mensen, als zij dat willen, op een gemakkelijke manier in contact te brengen met activiteiten, waardoor ze anderen kunnen tegenkomen. Een voorstel – gedaan tijdens een bijeenkomst hierover in Dukenburg – hieraan meer bekendheid te geven was: maak een project samen met verschillende organisaties.” Dat project is er nu met een programma in het kader van de Week van de Ontmoeting, van 3 tot en met 8 oktober. Het is een landelijk initiatief en ook in Dukenburg worden dan activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar ontmoeten en verbinding met anderen kunnen leggen. “We noemen het Expeditie Dukenburg.”

Wordt Expeditie Dukenburg een zware tocht met rugzak door ons stadsdeel?

Harm Jan: “Haha nee. Alle activiteiten zijn geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan die ontmoeting en verbinding. De activiteiten tijdens deze expeditie zijn kleinschalig en corona-proof. Het accent ligt op buitenactiviteiten, maar niet alleen. Er is gekozen voor expedities rond thema’s om deelnemers op die manier kennis te laten maken met allerhande activiteiten in Dukenburg. Van biljarten tot jeu de boules, wandelen, gezamenlijke maaltijden, een bezoek aan de bibliotheek enzovoorts. Het woord expeditie houdt verrassingen in: je weet niet helemaal precies wat je tegen komt. En dat is nu net het leuke en uitdagende.”

Publiciteit.

“Er is veel publiciteit met een speciale krant huis aan huis bezorgd. Maar het staat ook in kranten, er komen flyers bij huisartsen, fysio’s apotheken, Ontmoetingskerk, supermarkten bibliotheek en artikelen op websites”. Aldus Harm Jan. “Je kunt het niet missen”

Word ik, als ik meedoe – nu toch via een omweg betrokken bij een kerk; bijvoorbeeld de Ontmoetingskerk?

Harm Jan: “Absoluut niet. Wij vallen onder een onafhankelijke stichting. Wij willen iets betekenen voor Dukenburgers, die behoefte hebben aan méér contact met anderen. En op wat voor manier maakt ons niet uit. We komen dus ook niet namens een kerkgenootschap langs de deur.”

En hoe verder na 8 oktober?

“Na die week gaan we bekijken wat het vervolg gaat worden. Maar we blijven trouw aan ons uitgangspunt dat we graag iets willen betekenen voor Dukenburgers, die meer contact willen,” besluit Harm Jan. Meer weten? Stuur een mail naar hartvoordukenburgers@gmail.com

  

Wat is Hart voor Dukenburgers?

 Het is de droom van Hart voor Dukenburgers dat iedere bewoner van het stadsdeel zich er thuis voelt, dat iedereen gehoord wordt en iedereen mee kan doen. Hart voor Dukenburgers zet zich daarom in voor kwetsbare mensen in Dukenburg en aangrenzende wijken. We zijn er voor iedereen, ongeacht wie je bent en hoe je leeft. Hart voor Dukenburgers wil opsporen wat er leeft aan sociale nood en waar (nog) niemand naar omziet. Ze luistert met open oor en hart naar de noden, de levensvragen en zinvragen. Ze gelooft in de kracht van mensen. Ze werkt samen met andere organisaties in de wijk en met de gemeente Nijmegen.

Onafhankelijke stichting

Hart voor Dukenburgers is een stichting, die onafhankelijk is van kerk en staat. Het bestuur neemt zelfstandig besluiten. Hart voor Dukenburgers wil haar werk bekostigen met giften, subsidies. Een van de initiatieven die voortgekomen is uit Hart voor Dukenburgers is het oprichten van de projectgroep ‘Elkaar Ontmoeten’. Deze projectgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden: Fred Uit het Broek, Annemiek Volkers, Harm Jan van der Veen, Johan Dorst, Pieter Pelser en Maarten Noordzij. Samen met nog andere vertegenwoordigers van veel instellingen in Dukenburg.

Bron: Stichting Hart voor Dukenburgers.

Bericht september 2020

menu