Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel schijnwerper op de actie 50 kopjes koffie bij de Valkenaerflats in Lankforst. Een ‘buurtbakje doen’ met bewoners uit eigen portiek of flat. Bij elkaar gebracht door Standvast Wonen en vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’.

Op een mooie zonnige voorjaarsmiddag in april (2018), even na twee uur, rijdt een busje van woningcorporatie Standvast Wonen het parkeerterrein op bij de Valkenaerflats. Snel kijken waar de zon het langst schijnt. Vanuit het busje komen statafels. Kannen koffie en thee met lekkers worden op tafel gezet. Bekertjes vastgezet tegen de wind. En natuurlijk een flipover met stift om wensen te noteren. Het wordt drukker. Van verschillende kanten arriveren vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’. Als iedereen er is, een korte briefing door Ruben Allen, opbouwwerker en Desiree van Lier, woonconsulent van Standvast Wonen. Vervolgens de flats in (alleen de fotograaf blijft op de spullen passen) om bewoners persoonlijk uit te nodigen. Wat blijkt: er is veel belangstelling voor het ‘buurtbakje doen’. Om half vier staan er 35 à 40 flatbewoners bij de statafels.

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen aan het woord: Guus Bremer van Sterker Sociaal Werk, Ruben Allen, opbouwwerker Dukenburg, en Peter Saras, zeer actief in Dukenburg. Alle drie betrokken bij het toegankelijk maken van informatie voor alle bewoners. In de schijnwerper: Wegwijzer 024.

“Wegwijzer 024 is een website met informatie over diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De website wordt beheerd door Sterker Sociaal Werk (vroeger Swon en NIM Maatschappelijk werk). Wegwijzer 024 is gerealiseerd in samenwerking met Stips en sociale wijkteams. De wegwijzer bevat ruim 1300 verschillende activiteiten, organisaties en diensten in Nijmegen. Voor Dukenburg zijn er nu 126 items.” Overzichtelijk en up to date.

Wat heb ik als bewoner aan Wegwijzer024?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen bewoners aan het woord: Ans Berkenhagen, Stephanie Franken en Bahreddine Amzour. Alle drie verbinden bewoners met elkaar. Drie voorbeelden van Dukenburgers met passie voor wat ze doen. Samen aan tafel in Winkelcentrum Meijhorst. Ans Berkenhagen is vrijwilliger bij Helpende Handen en mantelzorger, Stephanie Franken is vrijwilliger bij Ouder-KindCafé en Bahredinne Amzour is vrijwilliger.

Stephanie, wat is Ouder-KindCafé?

Mensen tot hun recht zien komen en gezondheid voor iedereen toegankelijk maken’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. Allereerst een gesprek met twee enthousiaste gangmakers binnen dit netwerk: Ruben Allen, opbouwwerker in Dukenburg, en Mounia El Mouden, gezondheidsmakelaar. Ruben Allen werkt bij Tandem en is sinds twee en een half jaar opbouwwerker voor Dukenburg. Mounia El Mouden werkt bij de GGD en is sinds een jaar gezondheidsmakelaar voor Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord.

Wat doet een opbouwwerker?