Oog voor elkaar

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: Carolien, Nuray, Nehstman, Soofia, Malika, Bianca, Frans en Germa, vrijwilligers en beroepskrachten (Germa, coördinator) bij Stip. Een gesprek over informatie geven, ontmoeten en verbinden. Een gesprek met harde werkers, zeer betrokken met wat ze doen. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Met een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers.

‘Stip: een opluchting voor veel mensen’

(Even?) Geen Oog voor elkaar

Gerty, Wouter en Henk

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: coördinator Buurtbemiddeling Petra Verschoor, werkzaam bij Sterker Sociaal Werk, samen met vrijwilligers Gerty, Wouter en Henk. Een gesprek over mede-Dukenburgers, die het niet meer zien zitten met buren. Over (even?) geen oog voor elkaar. Over hoe het weer beter kan gaan. Over buurtbemiddeling dus.

‘Zonder moeilijk gedoe elkaar weer weten te vinden’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: vrijwilliger Rein van Helmond, coördinator vrijwilligers Jolanda van Dam en case-manager Greetje Doedens, alle drie verbonden aan de Vlechting in Zwanenveld. Een gesprek over iets betekenen voor mensen. Het geven van ondersteuning. Over mede-Dukenburgers die net zoals u en ik naar buiten willen bij goed weer, maar dat zonder hulp niet kunnen. Over Oog voor elkaar.

"Geweldig om mensen te zien genieten als ze buiten zijn"

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel aan het woord: Rita Kersten en Marga de Wildt, vrijwilligers bij Buurthuiskamer Tolhuis en Margriet van de Vugt, werkzaam bij Bindkracht10. Een gesprek over handen uit de mouwen steken. En hoe belangrijk een ontmoetingsruimte in Tolhuis is.

‘Eindelijk gelukt: een ontmoetingsruimte in Tolhuis’

Het begint meteen goed. Drie vrolijke dames op vrijdagmiddag op weg naar de nieuwe buurthuiskamer

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel aan het woord: Judith Schreurs en Richma Basropansingh. Zij werken bij Bindkracht10, Judith bij de Formulierenbrigade en Richma als financieel expert in de wijk en schuldhulpverleenster. De Formulierenbrigade is misschien niet zo bekend bij bewoners in Dukenburg, maar enorm belangrijk voor mensen die - door wat voor oorzaken dan ook - greep op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Een gesprek dat raakt in het hart.

Richma Basropansingh en Judith Schreurs

‘De logica van de wet is niet altijd de logica van de portemonnee’

‘36 meter’. Zo lang was tien jaar geleden de formulierenstroom die gemiddeld door de Formulierenbrigade behandeld werd. Het is daarna steeds erger geworden.