Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Sinds maart leven door de coronacrisis veel mensen geïsoleerd. Ook kinderen en jongeren. Een gesprek met Iris van Veen, kinderwerker, en Luis Garcia Martinez, kinder- en jongerenwerker. Beiden werkzaam bij Bindkracht10.

Diepe zucht?

 Het onlinegesprek met Iris en Luis vindt plaats tijdens een week waarin veel plannen gemaakt moeten worden om alles weer op te starten. Onder andere programma’s voor activiteitenpleinen bij vier brede scholen in Dukenburg (Prins Mauritsschool, de Dukendonck, de Meiboom en de Aldenhove). Dat opstarten valt niet mee. “Er moet met verschillende regels van allerlei instanties rekening worden gehouden. Je hebt regels van het RIVM, de gemeente en de scholen. En dat is echt gepuzzel.”

Oog voor elkaar

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van “50 jaar Dukenburg” is “Oog voor Elkaar” ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg. Er lijkt een verwarrende nieuwe tijd aangebroken te zijn. Door het coronavirus leven mensen geïsoleerd. Anderhalve meter is de norm. Wat kan ik doen? Waar kan ik nu terecht? Dicht bij huis vinden veel boeiende, leuke en hartverwarmende activiteiten plaats. Hierbij een kleine hulpgids.

Dukenburgse bewoners en organisaties in actie. We kunnen trots zijn op Dukenburg. Er is binnen korte tijd een enorme stroom nieuwe activiteiten op gang gekomen. Om elkaar te helpen, op te vangen en op te beuren. Activiteiten op een manier waaraan we maanden geleden nooit gedacht zouden hebben. Heel veel digitaal. Dat kan niet anders. Maar ook 'life' zijn er nieuwe verschijnselen, zoals bijvoorbeeld intercom gesprekken en balkongym. De redactie van De Dukenburger wil iedereen graag helpen op dit alles meer zicht te krijgen.

Anderhalve meter gesprek

Het 'anderhalve meter leven' is inmiddels tot iedereen doorgedrongen. Maar wat is nou 1,5 meter?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord bewoners en wijkbeheerder Sermand Raoof van woningcorporatie Talis. Een gesprek met mede Dukenburgers die meeleven met buurtgenoten. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Over hoe bewoners op straat onze woonomgeving controleren door fysiek in de avond- en nachturen te patrouilleren. Voor een rustige en veilige woonomgeving dus.

Echt oog voor elkaar

Buurtpreventieteam Meijhorst is in 2004-2005 gestart bij de flats Boetbergen-Schuijlenburch, later uitgebreid met het gebied binnen de rondweg in Meijhorst. Na een turbulente tijd ontpopte Meijhorst zich de afgelopen jaren als een heel rustige wijk waarin naar verhouding zo weinig gebeurde dat het gegeven Buurtpreventie wat naar de achtergrond schoof.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Hierbij een verslag van een conferentie over eenzaamheid, bijgewoond door vrijwilligers en professionals, betrokken bij Dukenburg.

“Naar om te horen, dat 16 procent van de Dukenburgers eenzaam is” zegt Grete Visser, namens D66 wethouder van Onderwijs, Welzijn en Zorg - in een videoboodschap aan het begin van de conferentie. “Het verbaast me ook weer niet. Ik zag het toen ik manager op de Orangerie was. Het was zelfs een reden om de politiek in te gaan. Ik ben dan ook blij dat Hart voor Dukenburgers deze conferentie organiseert.” Ze is benieuwd naar de uitkomsten en wil daar over in gesprek met Hart voor Dukenburgers. De zorg over dat hoge percentage eenzame mensen bracht op 13 februari 2020 ruim vijftig personen op de been naar Wijkcentrum Dukenburg.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Aan het woord: Pieter Pelser. Sinds enige maanden, in dienst van Bindkracht10, werkzaam als opbouwwerker voor Dukenburg. Opvolger van Ruben Allen, die hier jarenlang actief was (maar voor Zwanenveld werkzaamheden blijft verrichten). Kort geleden kwam een uitnodiging binnen van Pieter voor een bijeenkomst van het netwerk Oog voor Elkaar. Een goede reden voor een gesprek met hem. Over zijn ervaringen. Over opbouwwerk.

‘Zo dicht mogelijk bij de praktijk in de wijk’

Ondersteunen en verbinden

Pieter, wat doe je als opbouwwerker? Kunnen we acties verwachten? Op de barricade om iets voor elkaar te krijgen? “Nee”, aldus Pieter. “Dat deed een opbouwwerker dertig tot veertig jaar geleden.