‘Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021’

Op dinsdagavond 2 november is er een informatieavond over het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021. Geïnteresseerden zijn welkom in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Deze avond is er uitleg over de ambities en ontwikkelingen in Dukenburg beschreven in de Ontwikkelagenda Dukenburg en het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021.

Programma

Tijdens het eerste deel van de avond komt u meer te weten over de ambities voor en de ontwikkelingen in Dukenburg. Ook gaan we in op hoe vier van deze ontwikkelingen met het ontwerpbestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.

Het gaat om de locaties:

Streekweg 21, vroeger Maas-Waal college.

De Hippe Kip, het terrein tussen de Teersdijk en Van Rosenburgweg.

Dependance Prins Clausschool, Weezenhof 81-02 en 81-06.

Maisonnettes Lankforst.

(Lees klik hier wat de plannen van woningcorporatie Woonwaarts in Lankforst zijn)

Ook is er uitleg over hoe het plan tot stand is gekomen en hoe de procedure verder gaat. Tot slot kan men aan tafels meer te weten komen over de locaties. Bijvoorbeeld over de stand van zaken, hoe u op de hoogte gehouden wordt en hoe u kunt meedenken.

Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Van 19.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur.

Aanmelden via mail: bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl zodat men ongeveer hoeveel bezoekers er komen.

 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021

 Van 28 oktober tot en met 8 december 2021 is het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021 in te zien bij: de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30, en het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 70-39.

Op nijmegen.nl/bestemmingsplandukenburg is het plan na publicatie ook digitaal te vinden. En van 28 oktober tot en met 8 december kan er een zienswijze ingediend worden.

Meer informatie: Brigitte Gillissen, procescoördinator: bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl of telefoonnummer: 14 024.

Bestemmingsplan en zienswijze.

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe de ruimte in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Zo staat erin waar gewoond en gewerkt mag worden en waar plek is voor groen, verkeer of bebouwing en hoe hoog deze bebouwing mag zijn. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen het plan kan lezen. Het is dan openbaar.

Wie het niet eens is met wat erin staat, kan tijdens deze periode een schriftelijke reactie indienen. Dat noemt men een zienswijze indienen.

Bericht oktober 2021

menu