‘Ontdek Stadspark Staddijk’

Stadspark Staddijk is een prachtig park aan de rand van ons stadsdeel Dukenburg. Dit park is in 1976 geopend en vormt een overgang van de stad naar de natuur. Het is 77 hectare groot. Je kunt er goed wandelen, sporten en recreëren.

 

Wat veel Dukenburgers misschien niet weten is dat ter hoogte van de Staddijk in het verleden een arm van de Maas heeft gestroomd. In het park is nog een restant aanwezig van een verwilderd riviersysteem, dat oorspronkelijk in het gehele stadsdeel Dukenburg in de ondergrond te vinden was. De oorsprong van het landschap ligt in de periode na de voorlaatste ijstijd, toen de Rijn en de Maas hier een 20 kilometer breed vlechtend riviersysteem vormden. Er werd toen veel water afgevoerd door een groot aantal ondiepe geulen die zich regelmatig verlegden. Je kunt in Staddijk de oorspronkelijke loop van de Maas en de ligging van de voormalige uiterwaarden nog herkennen.

Geopend door wethouder Massink

Op 3 september 1976 opende wethouder Massink officieel het noordelijke deel van het Stadspark. Met de aanleg was drie jaar ervoor begonnen. Sindsdien waren onder andere voetbal- rugby-, hockey-, korfbal- en tennisvelden aangelegd. ‘Het resterende gedeelte van deze 40 hectare is in hoofdzaak bestemd voor kinderen, voor ongeorganiseerde sportbeoefening en passieve recreatie. Hier zijn onder andere te vinden: ligweiden, speelhoeken, waaronder één met een veilige water speelgoot (beekje) en een trimbaan’ (bron: de Gelderlander, september 1976).

Natuur en recreatie

Volgens recente informatie van de gemeente valt park Staddijk voor het grootste deel onder de bestemming natuur.

  Dat is van toepassing op het gedeelte van het park met enige natuurwaarde. Het andere deel, het ‘recreatieve groen’, heeft als bestemming park. Dat park bestaat vooral uit gazon, de sportvelden van diverse clubs en de grote speelplaats. Het wordt vooral gebruikt voor wandelen, spelen en sporten. Stadspark Staddijk heeft brede asfalt- en halfverharde paden, wat het tot een rolstoelvriendelijk park maakt.

Paddenstoelen en bijzondere planten

In Stadspark Staddijk zijn verschillende gedeelten met bijzondere natuur. Een deel is aan te merken als ‘vochtig bos’ en wordt gekenmerkt door een groot aantal paddenstoelensoorten. Het terrein is heel divers. Veenmosbegroeiing, rietkragen en droge heide wisselen elkaar af. In 1998 kwamen onderzoekers tot de conclusie dat in een deel van het stadspark Staddijk sprake is van een ‘uitzonderlijke botanische situatie’: er komen veel soorten voor die in de onderzochte wijken in Nijmegen nergens anders werden gevonden. Bij het inventariseren van planten in de jaren daarna werden door een plantenwerkgroep (van het KNNV) gemiddeld 136 soorten gevonden. De diversiteit heeft te maken met een verloop van nat naar droog op beide helften, de daarmee samenhangende kwelstromen en de relatieve rijkdom aan kalk.

Dieren

Sinds 2002 loopt er een schaapskudde in het park. Ze begrazen de weides in het openbare deel van het park. Honden mogen loslopen in aangewezen terreinen, behalve als de schaapskudde er is. Behalve de grote variatie aan bloemen en paddenstoelen zijn er ook vele vlindersoorten, libellen en vogels te vinden. Naast inheemse dieren vind je er ook ‘exoten’, zoals de voor het ecosysteem schadelijke maar smakelijke (zie kader) rode Amerikaanse rivierkreeft. Bezoekers zien ook wel eens een van het aquarium verplaatste tropische waterschildpad.

Voor de facebook groep Vrinden van Park Staddijk klik hier

Ook in de winter mooi, klik hier voor foto’s van de helaas veel te vroeg overleden Dukenburger fotograaf Gilbert de Bruijn.

Bericht april 2023

menu