‘Ongenoegen en positieve kar-trekster…’

… bij de Meijhorst maisonnettes. Eind mei zijn de steigers bij de eerste maisonnettes in Meijhorst geplaatst. Begin juni zijn de werkzaamheden gestart, het woonblok aan de 23e straat mag de spits afbijten. Wanneer er aan een woonblok gewerkt wordt, kunnen de garages niet voor autostalling gebruikt worden, net zomin als de parkeerstrook. Gezien de vele woningen op een betrekkelijk klein stratenpatroon maken bewoners zich zorgen, zo ontdekte de Dukenburger. En het toegezegde parkeren op de groenstroken bleek na vragen bij de gemeente niet te kloppen.

 Zo liep het ook al niet helemaal goed met de afzetting van de parkeerplaats aan de 11e straat in Meijhorst, ook hier veel ongenoegen door zonder overleg dit terrein met hekken af te zetten. Vervolgens werd er twaalf weken lang niets gedaan. Daarbij komen nog de vele werkbusjes die tijdens de werkzaamheden te verwachten zijn. Ook de parkeerdruk van bezoekers van de geloofsgemeenschap in de 24e straat die, tegen de destijds gemaakte afspraken in niet alleen op eigen terrein afspeelt, geeft bij veel bewoners ergernis.

Juist meer aandacht nodig

Het maisonnette-gebied Meijhorst is al tientallen jaren een zorgenpunt. Al diverse malen is er extra aandacht en veel geld gestopt in de leefbaarheid. Met goede (tijdelijke) resultaten.

  Helaas wordt bijna altijd na het aflopen van een project of convenant (te veel) afgeschaald. En door wettelijke maatregelen was ook de corporatie genoodzaakt de huismeester weg te halen. In plaats daarvan kwam de sociaal wijkbeheerder, die vervolgens meer en meer woningen moest ‘beheren’. Zo daalde het ‘aandachtsniveau’ tot een dieptepunt. Door uitstel van noodzakelijk onderhoud kwamen ook reparaties in de knel. De belofte van “alles wat kapot is moet gerepareerd worden”, gaat niet overal op. “Het is toch Meijhorst maar” en “Ze maken het toch weer kapot” is helaas teveel gehoord. Verhalen van bewoners over slechte reparaties en niet repareren geven de redactie van de Dukenburger de indruk dat de woningcorporatie nog veel aan het vertrouwen moet sleutelen.

Bij een beetje zon niet te harden

Eindelijk gaat er gewerkt worden aan de woningen. Veel te laat geven alle partijen toe. Wel is men van plan er behoorlijk de vaart in te zetten en wil men de gevelwerkzaamheden voor de winter afgerond hebben. Op papier zou daarmee het tocht- en kouprobleem grotendeels opgelost zijn. Tegelijk zijn ook hier zorgen en lijkt het erop dat er gewerkt gaat worden met de (financiële) handrem erop. Zo is er nog steeds niks gepland in de vorm van dakisolatie. Zo gauw de zon maar een dag schijnt is het op de bovenste etages niet te harden. Dat ontdekte ook de architect die aanwezig was bij een bewonersoverleg in de modelwoning. En de contactpersoon van de aannemer die kantoor houdt in de modelwoning gaf dit toe. Wat in de zomer niet goed isoleert tegen warmte is in de winter ook het zwakste punt in isolatie voor koude. Een bewoonster vroeg zich af, “waar is het geld voor ons gebleven dat door jarenlang uitstel is uitgespaard?

Bijeenkomst op het Amfiplaza

Ondanks de helaas kritische blik op dit project moeten we natuurlijk positieve ontwikkelingen ook niet vergeten. Zo is er een maisonnette bewoonster actief die bewoners bij elkaar wil brengen. Soof is haar naam en we leren haar verder kennen als een gezellige mevrouw vol met ideeën. Soof was ook actief bij ‘Hart van Zuid’, een bewonersinitiatief in Wijchen in samenwerking met woningcorporatie Talis.

Op zaterdagmiddag 24 juni organiseerde ze een eerste koffiemoment op het ‘Amfiplaza’ tussen het schoolplein en de 27e straat in Meijhorst. Jammer dat de in de wijk verantwoordelijke mensen van Talis niet aanwezig waren, terwijl ze die dag volgens bewoners wel in de wijk rondliepen. We spraken met Soof van de activiteitencommissie Meijhorst. Ze wil bewoners bij elkaar brengen zoals ze in haar vorige woonomgeving in Wijchen ook samen met buurtbewoners veel dingen organiseerde. In ons gesprek roemde Soof de samenwerking en inzet van de woningcorporatie in deze. “En niet alleen voor de mensen van de maisonnettes. Alle wijkbewoners die zich betrokken voelen kunnen aansluiten” vertelt Soof, “Heb je ideeën of wil je helpen of meepraten/organiseren? Meld het dan via het mailadres activiteitencommissiemeijhorst@gmail.com

Soof sluit af met: “ik wil gezelligheid in de wijk.”

Bericht juli 2023

menu