‘Onderhoud laagbouw Meijhorst’

De onderhoudswerkzaamheden aan de Talis huurhuizen binnen de rondweg in Meijhorst zijn na de kerstvakantie weer opgestart in de 54e straat Meijhorst. In de laatste week van Januari waren het de laatste huizen aan de oostkant van de 54e straat waar dakpannen en panlatten vernieuwd werden. (fotoserie op facebook Meijhorst klik hier) Vanaf nu is de westzijden van de 54e straat aan de beurt.

Op zaterdag 29 januari konden bewoners hun overtollige spullen kwijt in grote containers.

Verloop van de werkzaamheden.

 Op het schema is te zien hoe de werkzaamheden verlopen. Na de 54e straat komt een stukje 13e straat en de oostzijde van de 53e straat in de steigers.

Hierna verplaatsen de werkzaamheden naar de 50e straat. Dit komt omdat men anders in de knel komt met het broedseizoen. Eisen die zijn gesteld in de flora- en faunawet voor de aangetroffen dieren.

Na de 50e straat gaat men verder langs de 11e straat en via de 52e straat komt men weer in de 53e straat uit.

Als indicatie: de laatste huizen van de 11e straat (linksonder in het schema) komen in april 2022 in de steigers.

Bericht januari 2022

menu