‘Omgevingsvisie Nijmegen Startnotitie’

Dinsdag 11 februari 2020 bespreken burgemeester en wethouders van Nijmegen de Omgevingsvisie. In die visie zal ons stadsdeel een deel van de woningbehoefte van heel Nijmegen moeten opvangen. De Dukenburger heeft gesprekken gehad met burgemeester Bruls en wethouder Vergunst waarin helder naar voren kwam dat Dukenburg hierin een belangrijke rol in gaat spelen. We moeten denken aan: de ontwikkeling van de Kanaalzone, het ROC-terrein in Zwanenveld, verbouwing van het winkelcentrum Dukenburg met meer woonfunctie, bouwen aan de Streekweg en misschien ook wonen in Meijhorst 60e straat. Let wel. Dit is een visie, geen plannen en nog lang geen werkelijkheid. Maar Dukenburg staat op de kaart. De nieuwbouw in Tolhuis op het HAN-terrein is slechts het begin. In de Dukenburger nummer twee van 2020 komen we hierop terug en vervolgens gaan we het nauwkeurig volgen.

Foto: de kop van de 60e straat Meijhorst een van de mogelijk bouwlocaties

In de nieuwe Visie Dukenburg map bij ‘dossiers’ gaan we alles vermelden.

menu