‘Omgeving station Goffert’

Eind maart ook nieuws uit de voortuin van Dukenburg. In de Massinkhal was er een presentatie met maquette van de plannen in het gebied rond station Goffert tot en met het Jonkerbosplein. Dukenburgers zullen in de toekomst anders van en naar het centrum moeten rijden.

Zo wil men rijbanen weggehalen en verplaatsen. De hele westelijke rijbaan van de Neerbosscheweg en een deel van de zuidelijke rijbaan van de Graafseweg gaan verdwijnen als de plannen werkelijkheid worden. De vrijgekomen grond kan dan bebouwd worden.

Op de eerste foto loopt van onder naar boven de Neerbosscheweg, boven bij de handen is Neerbosch Oost. Daarvoor zie je de nieuwbouw waar nu nog de zuidelijke baan van de Graafseweg ligt. In het midden de bebouwing op de huidig westelijke rijbaan van de Neerbosscheweg en parkeerterrein.

Hoge woontorens

De nieuwe bestemmingsplannen geven aan dat er woontorens tot 75 meter hoog mogen komen. Deze zomer (2023) gaat de gemeenteraad de plannen bespreken en volgt vaststelling van de plannen.

Maar ook een heel nieuw stationsgebied, een moskee en de nieuwbouw van de Massinkhal – zwembad. (Lichtblauw linksonder)

 

 Het autoverkeer op het Jonkerbosplein komt geheel op hoger gelegen rijbanen te liggen. Fietsers en voetgangers blijven laag en gaan onder de rijbanen door.

Station Goffert (1), verlegde Graaafseweg (2)

De nieuwbouw van de Moskee komt op de huidige parkeerplaats (3), de Massinkhal (sport- en zwembad 4) en het Jonkerbosplein bij 5) 

Grootse plannen waar we nog vaak over berichten kunnen. Ook de hier geplaatste foto’s en schetsen zijn plannen waar nog veel in veranderd kan en zal worden…

Bericht april 2023

menu