‘Nul op de meter, is het echt zo?’

15 juni 2018, eerste huis ‘ingepakt’.

Vanaf het voorjaar 2018 tot de zomer van 2019 zijn de 132 woningen van woningcorporatie Portaal (25e tot en met de 29e straat Meijhorst) gerenoveerd. Deze woningen zijn nu compleet ‘van het gas af’. Met nieuwe gevels voor de bestaande en een extra dak vol met zonnepanelen kregen ze een heel hoge isolatiewaarde. Een warmtepomp regelt ‘het klimaat’ in de woningen. Hierdoor moesten bewoners wel hun levensstijl aanpassen. Dat laatste is nog steeds gaande. Zo bleken slaapkamerramen de hele dag open staan op een frisse herfstdag. Ondanks alle voorlichting dat dit niet de juiste manier van luchten is.

Behaaglijk

De redactie heeft steekproefsgewijs in elke straat mensen benaderd. Bij sommigen mochten we zelfs binnen komen.

 

Bijna iedereen gaf aan dat ze het behaaglijk hebben. De gewenning ging bij sommigen zonder dat ze er erg in hadden. Bij anderen gaf het in het begin wel wat moeite. Zo voel je de radiatoren bijvoorbeeld niet meer echt warmte ‘afstralen’. En “Ik ben van vroeger gewend de thermostaat ’s avonds op tijd lager te zetten. En ja, dat is in het begin toch wel eens misgegaan. Automatisme hè.” Het merendeel van de bezochte bewoners vond het warm genoeg in huis. Een enkeling had opmerkingen zoals: “Ik heb ’s avonds toch het gevoel dat net boven de vloer een frisse wind is.” Bij sommigen is de temperatuur in huis hoger afgesteld, ze moesten er wel voor tekenen dat ze voor eventuele meerkosten zelfverantwoordelijk waren. Dat laatste blijkt niet echt aan de orde. Vooral bij de huizen met de huiskamer aan de zonkant is het grootste deel van de tijd de temperatuur in de huiskamer hoger als de op de thermostaat ingestelde temperatuur.

Vrijwel iedereen gaf aan voldoende warm water te hebben. Eén bewoonster vertelde te moeten wachten tussen de douche beurten tot dat het systeem weer gevuld was.

Warm in de zomer

Het huis in de zomer koelhouden is voor velen een groot probleem. Meerdere malen gehoord: “Wanneer de warmte eenmaal in huis is krijg je die er niet meer eruit.” Bij het nieuwe systeem blijkt het niet mogelijk frisse lucht het huis in te blazen. Geheel tegen het gevoel van de mensen moet men ook in de zomerdag deuren en ramen zoveel mogelijk dicht houden. “Echt een minpunt. We zijn hierover niet voorgelicht.” Aldus verschillende bewoners.

Droog

Iedereen melde de drogere lucht in huis. Meestal werken simpele waterbakjes aan de verwarmingsradiatoren. Sommigen – vooral ouderen – zijn overgegaan naar een luchtbevochtiger. Opvallend is dat drogere lucht ook bij bewoners van gasgestookte huizen vermeld werd. Ook hier zijn waterbakjes aan de radiatoren te zien. Zou hier het steeds meer en beter isoleren van de huizen aan bijdragen?

Het kostenplaatje

De grote verrassing. Vrijwel iedereen geeft aan echt ‘nul-op-de-meter’ te hebben. Velen vertelden heel blij het totale voorschotbedrag te hebben teruggekregen. De zonnepanelen leveren zoveel op dat ze niet alleen het hele energieverbruik van de warmtepomp kunnen dekken, maar ook het normale stroomverbruik voor een huishouden. Wat overblijft is alleen de EPV (energieprestatievergoeding). De hoogte hiervan verschilt per huishouden en is mede afhankelijk van het verbruik de drie voorgaande jaren. Of dit voordeel ook te maken heeft met de zachte winters afgelopen jaren weten we natuurlijk nu niet. Vergelijken we deze gegevens met bijvoorbeeld de Talis eengezinshuizen met een gasketel aan de rondweg in Meijhorst, dan komen die grotendeels overeen. Alleen bij een eenpersoonshuishouden blijken de nul-op-de-meter huizen een stuk goedkoper.

Nu is onze gasprijs het laatste jaar in Nederland gedaald maar de verwachting voor de toekomst is toch anders. Dan zullen de energiekosten voor mensen met een gasketel hoger uitvallen. De EPV die de bewoners van de Portaal ‘nul-op-de-meter’ woningen blijft daarentegen de komende jaren gelijk.

Dit was een eerste steekproef. De redactie wil de ontwikkelingen blijven volgen. Hebt u als bewoner van één van deze 132 woningen andere ervaringen? Zijn we iets vergeten? Mail ons naar info@dedukenburger.nl . Al naar gelang de reacties komen we hier dan op terug.

Bericht december 2020

8 juli 2019, laatste geveldeel geplaatst.

menu