‘Nul-op-de-meter huizen in 2024’

Op de vijfde dag van dit jaar zorgde een krantenartikel in de reacties voor een hele rits, vaak ongefundeerde commentaren van ‘deskundigen’ en beterweters. Weer ging het over de ‘Nul-op-de-meter huizen’ (NOM). Een technisch en ja ook duur hoogstandje. De huizen zijn beter geïsoleerd dan nieuwbouw, volledig gasloos en leveren zelfs energie terug. “Ze vragen wel om een totaal andere manier van gebruik, daar zullen bewoners aan moeten wennen, mee moeten leren omgaan.” Dat werd zo voor de renovatie bij de informatiebijeenkomsten op de school in Meijhorst al uitgelegd. Maar wat zijn de problemen nu echt? We kloppen hiervoor aan bij de huurdersbelangen vereniging ‘de Klink’.

Organisatorische fouten

Een ding is zeker, een gaskachel komt hier niet terug. En zoals bij alles wat nieuw is komen er dingetjes die voor sommigen niet te accepteren zijn. Elk akkefietje wat er dan bij komt maakt alles dubbel of driedubbel zo erg.

Organisatorische fouten bij woningcorporatie Portaal zorgde ervoor dat in beginsel kleine dingen niet opgelost werden. Hetzelfde deed zich voor bij het complex de Vijverhorst. De problemen kwamen niet bij de mensen en leidinggevenden die het wilden en zeker ook konden oplossen. Meldingen van onderaannemers kwamen niet bij de juiste personen van woningcorporatie Portaal. Enzovoorts.

De woningcorporatie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en zoekt naar oplossingen. Eerst wordt er geïnventariseerd wat de knelpunten zijn. Iedereen die daar behoefte aan heeft wordt persoonlijk aan huis bezocht. De onafhankelijke huurders belangenvereniging ‘de Klink’ is hierbij gesprekspartner. De klachten zijn zeer divers bij deze bewoners, daarentegen is er ook een grote groep bewoners wel tevreden.

Kacheltjes paraat

Al voor de kerst werd duidelijk dat er bij de woningcorporatie elektrische kacheltjes paraat staan die tegelijk ingezet kunnen worden bij een storing aan de warmtepomp. Deze storingen zijn vaak wat complexer. Belangrijker nog is dat storingen aan de warmtepomp goed gemeld en apart behandeld worden, en er moet een betere terugmelding komen naar de woningcorporatie. Zo moet voorkomen worden dat mensen lang zonder verwarming zitten terwijl een noodzakelijk te vervangen onderdeel allang aanwezig was maar niet geplaatst werd. Zoals eind november gebeurde en uitgebreid in de krant besproken werd. Bij de inzet van elektrische kacheltjes in noodgevallen zullen de stroomkosten vergoed worden, zo zegde de woningcorporatie toe.

Stookkosten

Toen de Dukenburger in 2017 en 2018 met de bewoners sprak bleek dat hun huizen enorm veel energie slurpten. De gasrekening was vaak wel ruim tweemaal zo hoog als bij andere ongeveer even grote woningen in Meijhorst. Er waren vocht en schimmelproblemen door onder anderen stalen raamkozijnen. Uitgebreid werden bewoners geïnformeerd over de grootse plannen om de huizen om te bouwen tot ‘All electric’. Ook de Dukenburger mocht hierbij aanwezig zijn. Dat je andere pannen nodig had was nog het eenvoudigste, dat je leefwijze moest veranderen zou echt een grote stap worden maar werd (dachten we op dat moment) wel goed uitgelegd. Het moet ook betaald worden en dat leverde hier en daar wel zorgen en vragen op. Er kwam een vast basisbedrag de ‘EPV’ (Energie Prestatie Vergoeding) waarover geen huurverhoging berekend wordt. Met de verwachting dat de gasprijs alleen maar zou stijgen en deze EPV gelijk zou blijven geen slechte deal. Inmiddels is dit door het wereldgebeuren zeer snel bewaarheid. Bewoners in een gasgestookt huis, ook met goede isolatie, hebben de energiekosten explosief omhoog zien gaan en betalen nu fors meer. Bewoners van de NOM-huizen kregen flinke bedragen terug voor de met hun zonnepanelen opgewekte stroom.

Het jammere in het hele verhaal over de klachten is dat bewoners en corporatie niet op gelijke hoogte konden komen en zo het verhaal eerst de krant bereikte. Het kostenplaatje is een ander zorgenpunt en de corporaties zal veel beter moeten uitleggen hoe een en ander in elkaar zit. Huurdersbelangenvereniging de Klink gaat nu helpen met het oprichten van een bewonerscommissie. Ook zijn de testrapporten van de brand in Arnhem opgevraagd en ontvangen, die gaan vergeleken worden met de situatie in Meijhorst. Wordt vervolgd.

Bericht februari 2024

menu