‘Nog even Herfst’

Bijna is de herfst voorbij, de natte maanden oktober en november zorgden ervoor dat deze herfst de op één na natste herfst ooit gemeten zal zijn. Maar er waren ook droge momenten en dan legden de fotografen van Dukenburg de mooie dingen vast in stadspark Staddijk. Iris van Limburg stuurde ons haar foto’s, in de laatste drie papieren Dukenburgers (die je kunt lezen) konden de Dukenburgers (die hem kunnen lezen) ze al zien. Dit jaar ook nog tweemaal op deze website. Met steeds park Staddijk als decor en natuurlijk wijlen Gilbert de Bruijn als grote motivator.

Wie wil volgend jaar foto’s ui de Staddijk aanleveren? Liefst met een thema. Insturen mag via info@dedukenburger.nl De foto’s moeten minimaal 1 mb groot zijn en de naam van de fotograaf moet bekend zijn. De redactie beslist over de plaatsing en gaat daarover niet in discussie, maar dat hoeven we voor mooie foto’s toch nooit!

Bericht december 2023

menu