‘Nijmegen en het Marshallplan’

Tentoonstelling tot zondag 9 oktober

In 2022 is het 75 jaar geleden dat het Marshallplan tot stand kwam. Op 5 juni 1947 kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall met het plan naar buiten. De Europese staten moesten met een gemeenschappelijk herstelplan komen. Een maand later kwamen zestien Europese landen bijeen in Parijs. In september van datzelfde jaar werd een economisch herstelplan aan de Amerikaanse senaat overhandigd. Ter ere van dit jubileum wordt tot en met 9 oktober een tweetalige tentoonstelling georganiseerd. in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Onder de noemer van het Marshallplan schieten de Amerikanen West-Europa te hulp bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De financiële en materiële steun gaat gepaard met ideeën over internationale handel, productie en consumptie.

Herstel van verwoesting

Ook in Nijmegen en omgeving ging het Marshallplan verder dan het herstel van verwoesting.

  Zo maakten lokale producenten, van de Dobbelmannfabriek tot lokale boeren, kennis met Amerikaanse ideeën over mechanisering, werd Europese samenwerking aangeprezen in films en tentoonstellingen en waren Nijmeegse stadsplanners geïnspireerd om van hun stad een moderne city te maken. Deze ideeën zijn nog altijd zichtbaar in onze directe omgeving, bijvoorbeeld in de Jerusalembuurt en de universiteitsbibliotheek.

De tentoonstelling is onderverdeeld in de thema’s stad, platteland, huishouden en industrie. Via deze thema’s laat de tentoonstelling een onbekend aspect van het Marshallplan zien, namelijk de impact die het trachtte te hebben op de levens van gewone Nederlanders. De tentoonstelling toont zo hoe opvattingen die wij vandaag de dag voor lief nemen historisch gegroeid zijn en hoe Nijmegen daarin verbonden is met Europese en internationale ontwikkelingen.

Filmprogramma

De tentoonstelling en het parallel-lopende lezingen en filmprogramma worden georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit, Stichting Friendship Albany Nijmegen en het Vrijheidsmuseum. Nijmegen en het Marshallplan is gratis te bezichtigen tot en met 9 oktober in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Mariënburg 26. Het is geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Bericht augustus 2022

menu