‘Nieuwe gebiedsregisseur Tom Verhoef’

 Tom Verhoef begint: “Het is een zoektocht hoe we er allemaal beter van worden.

Zwanenveld en het noorden van Lankforst worden aardgasvrij. Dat is de bedoeling van de gemeente Nijmegen. Samen met wijkbewoners, woningcorporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en WoonGenoot en Liander werkt ze aan een plan hiervoor.”

Het winkelcentrum Dukenburg zou ook toch meedoen?

Tom: “Winkelcentrum Dukenburg gaat mee in een groter verhaal over de toekomst van het winkelcentrum en de nieuwbouw die daar komt.”

Het meeste wordt verwacht van een warmtenet. Restwarmte van de ARN in Weurt wordt via een transportleiding naar Dukenburg geleid. Het idee was eerst om de leiding onder de Westkanaaldijk te leggen. Inmiddels heeft de gemeente een voorkeur voor de route via de IJpenbroekweg in Lindenholt en de Van Schuylenburgweg in Dukenburg.  ( klik hier )  Een ander alternatief voor aardgas zijn waterpompen. Het project werd getrokken door gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand, inmiddels heeft Tom Verhoef het stokje overgenomen.

Wat trof je aan?

 

“Zwanenveld en het noordelijk gedeelte van Lankforst zijn proeftuin binnen het programma Aardgasvrije wijken waar de gemeente en de woningcorporaties rijkssubsidie voor ontvangen. Zwanenveld en een deel van Lankforst behoren dus bij de eerste wijken in Nederland die van het ‘aard’gas afgaan. Het doel van het Rijk is om CO2 te besparen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Daarom zijn ‘aardgas’vrije woningen nodig. Er zijn nog heel veel vragen. De gemeente heeft gesprekken gevoerd, nieuwsbrieven uitgebracht en campagnes voor energiebesparing gehouden. Er is een technisch onderzoek over de haalbaarheid van het warmtenet geweest.”

Warmte

“Het warmtenet was vanaf het begin een oplossing voor woningen in Dukenburg. Er komt een hoofdleiding richting Zwanenveld. Dan wordt de warmte verspreid in de wijk. Het warmtenet dat de wijk in gaat is het belangrijkste, want deze sluit aan op de woningen. Er komt dan één partij die de warmteleverancier is. We verwachten later dit jaar een uitvraag te doen aan de markt. Er moet zekerheid zijn dat inwoners niet teveel gaan betalen; dit betekent niet meer dan voor aardgas. Als er aanbiedingen zijn besluiten we of wel of niet een warmtenet aanleggen.”

In oktober 2018 heeft de gemeente haar eerste plannen gepresenteerd. Toen ging het vooral over een deel van de flats van de woningcorporaties. Nu lijkt dat uitgebreid?

“De vraag is nu: kan ál het bezit van de woningcorporaties meedoen aan het warmtenet? Een besluit daarover valt naar verwachting in de loop van 2021 jaar. Dan bekijken we ook wanneer welke complexen aan de beurt komen. Het aansluiten van woningen aan het warmtenet gebeurt niet vóór 2022. Uiteindelijke doelstelling is: woningen in Zwanenveld en een deel van Lankforst in 2035 van het gas af, of eerder waar dat mogelijk is. We willen een enquête houden onder alle bewoners. We hebben nu contact met een groepje inwoners in Zwanenveld. We willen meningen van meer mensen weten.”

Particuliere woningen

“Individuele eigenaren hebben vrijheid om een keuze te maken: aansluiten op het warmtenet of een warmtepomp plaatsen. Er zijn al energiescans en warmtescans van de veelvoorkomende woningtypen gemaakt die helpen in de bewustwording en het zetten van besparingsstappen. We komen verder met praktische oplossingen, ook met wat je nú al ter voorbereiding aan je huis kunt doen, zoals energie besparen en isoleren. En we voeren gesprekken met de verenigingen van eigenaren.”

Een deel van de huiseigenaren woont tussen huurwoningen van woningcorporaties?

“Dat noemen we gespikkeld bezit. Als we de volgorde van aanleg van het warmtenet weten, gaan we nadrukkelijk met de bewoners praten. Woningcorporaties zijn een lange terugverdientijd gewend, particulieren niet. We willen dat het voor iedereen betaalbaar en haalbaar is.”

Een idee is om een lening niet te binden aan de particuliere eigenaar, maar aan het gebouw?

“Die gebouw-gebonden financiering van de Rijksoverheid is er nog niet. Er is sinds kort wel een subsidie voor aansluiten op een warmtenet. Wij willen dat overstappen naar een warmtenet bewoners niet méér kost dan wat zij nu betalen voor aardgas. Er moeten daarvoor nog wel dingen geregeld worden. Hoe makkelijker hoe prettiger. Iedereen moet mee kunnen doen.”

Keuze

Een warmtenet schijnt vooral geschikt te zijn voor bestaande woningen, een warmtepomp voor nieuwbouwwoningen?

“Het voorziene warmtenet levert een relatief hoge temperatuur van 70 graden, wat handig is voor woningen die verwarmd worden met radiatoren. In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is warmte van lage temperatuur voldoende, Die krijg je gemakkelijk met een warmtepomp. Warmtenet en warmtepomp kunnen in een straat naast elkaar bestaan. Woningeigenaren kunnen zelf beslissen. Bij huurders is een meerderheid van 70 procent nodig. Het toekomstbestendig maken van je woning kan je extra comfort opleveren. En ook kan de waarde van je goed geïsoleerde woning in waarde stijgen.”

Lang proces

Tom meldt: “Ik wil open zijn. Het is een lang proces, een zoektocht hoe we allemaal betaalbaar en duurzaam onze huizen kunnen verwarmen en we er gelijktijdig allemaal beter van worden. Iedereen die vragen of ideeën heeft kan contact met de gebiedsregisseur opnemen. Dit jaar wil het team een locatie openen in Winkelcentrum Dukenburg om met mensen in gesprek te gaan en informatie te geven. Naast Pronk, in de oude Bakker Bart. Dat gebeurt na de Lock down. Iedereen is daar welkom.

Toms is bereikbaar via tel: 06-2812 7510 en mail: t.verhoef@nijmegen.nl.

Bericht februari 2021

menu