‘Nieuwbouw Tolhuis met drone beelden’

In november 2020 is er gestart met de aanleg van het riool voor de nieuwbouw in Tolhuis aan de Van Schuylenburgweg. Ook is het stratenpatroon al goed zichtbaar. Om de bouwer de ruimte te geven is het fietspad tussen de 23e straat Tolhuis en de Van Schuylenburgweg afgesloten. De verharding zal worden verwijderd de aannemer gaat ook hier de regenwaterafvoer aanbrengen. Er zal geen bestrating voor terug komen, het hele terrein wordt bouwterrein. Waar het fietspad lag komt het appartementsgebouw te staan, op de foto links van de groene bouwketen. Het terrein blijft vervolgens afgesloten tot na het gereedkomen van de bouw, zoals het er nu uitziet zal dit de eerste helft van 2022 zijn. Na de nieuwbouw komt er een nieuwe verbinding terug.

In het tweede kwartaal van 2021 start de nieuwbouw van deze buurt.

 

De nieuwe huizen komen aan de 27e en 28e straat Tolhuis.

Wijkgenoot Marco Frericks maakte 4 december deze eerste overzichtsbeelden met zijn drone die we hierbij plaatsen. Ter oriëntatie, links zie je de Van Schuylenburgweg en iets hoger het Steve Bikoplein, rechts is de 24e straat Tolhuis.

We hopen vanaf nu regelmatig van deze foto’s van Marco te tonen en zo het bouwproces te volgen.

Bericht december 2020

menu