‘Nieuwbouw op het ROC-terrein in Zwanenveld’

Er komen 300 tot 350 appartementen op het ROC-terrein in Zwanenveld. Met dit nieuws kwam de gemeente Nijmegen deze zomer. Als alles meezit, kan de bouw in het voorjaar van 2022 beginnen.

Eind 2007 werd de nieuwbouw van het ROC bij het centraal station geopend. Zes bestaande gebouwen kwamen daardoor leeg te staan. Sommige kregen een nieuwe bestemming, andere werden gesloopt, onder andere de vestiging in Zwanenveld. MVO Projecten uit Doetinchem kocht dit terrein en wilde er woningen bouwen, voornamelijk laagbouw. Langs de spoorlijn zouden de panden hoger worden. Die moesten tevens als geluidswal dienen. Gemeente en projectontwikkelaar stechelden over het project. Tegen de tijd dat overeenstemming gloorde zaten we midden in een economische crisis. Het project lag meer dan tien jaar stil. Inmiddels had de gemeente bepaald dat nieuwbouwprojecten alleen gerealiseerd mochten worden in de Waalsprong in Nijmegen-Noord en het Waalfront in Waterkwartier, enkele uitzonderingen daargelaten, zoals de Nimbustoren nabij het centraal station.

Nijmegen is in grootte de tiende stad van Nederland.

 

Ze is echter zo geliefd, dat ze op nummer 3 staat in de top-10 van plaatsen met het grootste tekort aan woningen, pal achter Amsterdam en Utrecht. Tegenwoordig is het alle hens aan dek. Op elke geschikte plek in de stad wil de gemeente nu bouwen, bij voorkeur nabij een van de vijf treinstations. Zie onder andere de plannen bij station en winkelcentrum Dukenburg.

Toekomstplannen

Ook het ROC-terrein kwam in beeld. Gemeente en huidige eigenaars Slokker en Ten Brinke Slokker en Ten Brinke overlegden met elkaar en kwamen eruit. Projectleider van de gemeente Paul Matthieu is bereid de plannen toe te lichten. “Er komen 300 tot 350 appartementen met verschillende hoogtes,” vertelt hij. “Het zijn vooral woningen in het duurdere segment: middelduur en vrije sector, zowel huur als koop. Een klein deel wordt sociale woningbouw. Dat is bedoeld voor oudere alleenstaanden die nu in huizen van woningcorporaties wonen. Er zal in verschillende hoogtes worden gebouwd. Om geluid op te vangen van spoorbaan en de Wijchenseweg worden de appartementen naast het spoor vrij hoog. Aan de kanaalzijde zal het hoogste gebouw verschijnen om zo kenbaar te maken dat men hier Dukenburg nadert. In het middengebied is de maximumhoogte vier lagen. Parkeren is verdiept, dus niet op straat.” De gemeente wil voor de aan- en afvoer van auto’s de bestaande wegopgang naar de Wijchenseweg gebruiken, dus onder spoorbrug door. “Dit is om te voorkomen dat de auto’s vooral langs het winkelcentrum gaan rijden,” meldt Matthieu. “Een deel van de appartementen is straks bereikbaar via de 43e straat. Er komt waarschijnlijk ook een weg parallel aan de spoorlijn. Er blijft veel openbaar groen. Er komt een parkje bij het lage gedeelte. Daar zal de ontmoeting worden gestimuleerd voor de hele buurt. We zijn aan het verkennen om bij het parkje op de begane grond van een van de gebouwen een maatschappelijke functie te realiseren, bijvoorbeeld kinderopvang of een buurthuiskamer. We gaan hierover in gesprek met de wijk.”

Procedure

Het zogenoemde ambitiedocument is eind september-begin oktober 2020 afgerond. Er is een wijziging van het bestemmingplan nodig. Inclusief de behandeling van in te dienen zienswijzen duurt dit zes maanden. Indien nodig worden de plannen aangepast. In januari 2022 kan de projectontwikkelaar de omgevingsaanvraag indienen. Kort daarna kan de bouw beginnen.

Bericht september 2020

menu