‘Nieuw asielzoekerscentrum (azc) aan de Teersdijk’

De gemeente Wijchen gaat een asielzoekerscentrum (azc) bouwen aan de Teersdijk net over de grens met Nijmegen-Dukenburg. Het komt te liggen tussen de spoorlijn Nijmegen – Den Bosch en de Graafseweg in Wijchen aan de westkant van de A73. De verwachting is dat het azc in 2025 open kan zijn.

De gemeente Wijchen gaat opdracht geven voor bouw. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaat het gebouw van de gemeente huren. Alle kosten die de gemeente Wijchen gaat maken krijgen ze terug via de huur die het COA betaalt. De Wijchense gemeenteraad neemt hier in september een besluit over. Ook het ministerie moet nog een besluit nemen over de kosten. Het COA verwacht dat het ministerie hiermee akkoord gaat.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het COA in een bestuursovereenkomst en intentieovereenkomst. Deze wordt nu verder uitgewerkt.

Afspraak met het COA is dat het azc 10 jaar in gebruik zal zijn. Er zal doorlopend omwonendenoverleg zijn. Elk jaar is er evaluatie met de omgeving en netwerkpartners. Met na vijf jaar een uitgebreide evaluatie. Deze evaluaties zijn gericht op het zo nodig verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Na 10 jaar zal het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden.

Ook komen er afspraken over een evenwichtige samenstelling van bewoners. Hierbij wordt gedacht aan herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Hierbij is het COA afhankelijk van de asielzoekers die zich op dat moment aanmelden.

Er volgen afspraken over afspraken de inzet van straatcoaches en handhavers.

Voor alle vragen en antwoorden klik hier 

Bericht juni 2024

menu