‘Mysteries Geologenstrook’

Voor wie het (nog) niet weet, bijvoorbeeld de bewoners van de tegenoverliggende Tolhuisstraten bij de Hofpoort en andere nieuwkomers: Pinksteren dertien jaar geleden werd in het water van de Geologenstrook/Zwanenveld een krokodil gespot. Het gefotografeerde, maar absoluut mysterieuze reptiel is intussen verworden tot een legende, hoewel hij een eigen plekje kreeg in de verkeerstunnel bij Malvert/Weezenhof. En wel op de wandschildering van Johan Moorman.

Eerder kwam bij het Nachtommetje Zwanenveld de krokodil alsnog boven water. Een met lampjes verlichte opblaaskroko bewoog zich toen in het herfstdonker over de vlonders in het zuidelijk deel van dit natuurparkje. Zo werd het pinkstermysterie toch een beetje waarheid. Gaat dit mirakel ook gebeuren met de namen van twee paden in de Geologenstrook-Noord en -Zuid? Die staan (niet officieel) te boek als Essenlaan en Wilgenlaantje. Maar je vindt ze niet zomaar, want er zijn geen bordjes aangebracht. De Dukenburg-bewoner die vanuit zijn Valckenaer-appartement over heel het stadsdeel kan uitkijken en ook veel weet van wat er rondom zijn donjon gebeurt, leverde deze informatie aan. Nu nog uitvogelen wat de haperende factor is.

De bovengenoemde donjonbewoner leverde intussen twee goedgekeurde namen aan voor de beschilderde tunnelwanden in Zwanenveld/ Lankforst en Malvert/Weezenhof. Ook daarbij zijn op termijn naambordjes wenselijk, alsmede vermelding in het stratenregister van Nijmegen.

Naar de Essenlaan en het Wilgenlaantje? Volg deze aanwijzingen. Ga ter hoogte van de voormalige politiepost bij de Heeren van Nijmegen het Geologenpad op. Kies daarna voor het eerste wandelweggetje rechtsaf. Passeer de blauwe mozaïekbank (staat links) en loop door richting de Beverbrug (rechts). Bij splitsing paden ligt ruim voor de houten brug een grote kei. Wandel langs de rechterkeikant en vervolg rechtdoor tot aan fietspad en rijweg. Hier eindigt de Essenlaan.

Kijkend richting Tolhuis staan links en rechts bushaltes. Aan de overkant schuin achter de bushalte voor de busrit richting centrum ligt opnieuw een grote kei. Deze markeert de ingang van het Wilgenlaantje, zandpad. Hierover lopend komt een kruising waar de logge printbrug mooi links kan blijven liggen. Wilgenlaantje vervolgend eindigt dit pad via de vlonder (plaats delict uit 2010) bij het fietspad nabij het Steve Bikoplein. Is het raadsel van de twee naamloze-zandpaden-met-een-naam hiermee alvast een beetje opgelost? In omgekeerde richting kunnen het Wilgenlaantje en de Essenlaan natuurlijk ook gelopen worden.

Bericht oktober 2023

menu