‘Mogelijk garagebedrijven naar Dukenburg’

Op de groenstrook omsloten door de Streekweg, Teersdijk, A73 en de Van Rosenburgweg is de gemeente van plan in de toekomst garagebedrijven te vestigen. Hier zouden de bedrijven die nu nog in de Winkelsteeg te vinden zijn zich kunnen vestigen.

Dit alles als voorbereiding om sport en bedrijventerrein Winkelsteeg klaar te stomen voor woningbouw. Hier zou een compleet nieuw wijk, haast stadsdeel, kunnen ontstaan tot direct aan het Maas-Waalkanaal. Burgemeester Bruls kondigde dit al aan in zijn nieuwjaarsrede en wij brachten een en ander op deze website onder dossiers > Visie Dukenburg. Zie kanaalzone.

Op het terrein aan de Van Rosenburgweg staan nu nog enkele panden waaronder de oude ‘Hippe kip’ boerderij. De grond is voor een deel in bezit bij mensen van het woonwagencentrum met paardenweiden. Er zal nu voorkeursrecht op koop voor deze terreinen gaan gelden zodat speculanten er geen vat op krijgen. De ondernemersvereniging van de bedrijven op de Winkelsteeg toonden zich begin november nog verrast. Er kan niet ontkend worden dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid aan de Van Rosenburgweg vele malen beter is als verscholen in de Winkelsteeg.

Bericht november 2020

menu