‘Meer woonwagenstandplaatsen op de Teersdijk’

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen waren van plan om elders in de stad naar plaatsen te zoeken voor de mensen die graag op een woonwagencentrum willen wonen. Maar de gemeenteraad heeft eind januari 2021 besloten dat ook gekeken moet worden naar mogelijkheden om aan de Teersdijk meer ruimte te maken. Dat is ook de wens van de bewoners.

Er is dringend behoefte aan meer standplaatsen, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Vele tientallen jaren hield de gemeente Nijmegen iedere toename tegen. Maar daar kwam steeds meer kritiek op, ook van mensenrechtenorganisaties. Een motie van de Stadspartij Nijmegen, SP, PvdA en GroenLinks haalde een meerderheid in de raad. Onderzocht moet worden waar in eerste instantie 25 extra standplaatsen kunnen komen. Dit kan dus ook op de Teersdijk zijn. De totale behoefte aan extra plaatsen wordt nu geschat op iets minder dan honderd.

Klik hier voor de historie van de woonwagencultuur

“Meer standplaatsen hier kan prima”, vertellen de bewoners.

 Ze zijn inmiddels volop in het nieuws. Ze vragen al tientallen jaren om uitbreiding van het aantal standplaatsen. Dat is vertellen ze, mogelijk op het terrein aan de Streekweg. De eerste successen voor de bewoners zijn binnen: de meerderheid van de gemeenteraad wil een onderzoek naar de mogelijkheden.

De Dukenburger ging op bezoek om bijgepraat te worden over deze wens van de bewoners en sprak met Peter Vos en Jeffrey Kaus van de Stichting Woonwagenbelangen. Al tientallen jaren wordt gevraagd om meer standplaatsen. Kinderen van bewoners op de Teersdijk zoeken een eigen stek om een gezin te stichten. Ze wonen nu al jarenlang bij hun ouders in. En veel mensen, zoals ook Peter Vos zelf, hebben in de afgelopen jaren noodgedwongen toch maar gekozen voor een woning in een gewone woonwijk. Terwijl ze niets liever willen dan wonen ‘op de Teersdijk’.

Woonwagenbelangen heeft enkele juridische gevechten moeten voeren om de gemeente Nijmegen in beweging te krijgen. Het College voor de Rechten van de Mens constateerde zwart op wit dat ons stadsbestuur discrimineert door geen uitbreiding van standplaatsen toe te staan. Onder deze druk werd uiteindelijk besloten om 25 extra standplaatsen toe te staan. Maar dan gespreid over de stad en niet op de Teersdijk. De raad besloot dus dat ook naar de huidige plek moet worden gekeken. Peter Vos: “Maar die 25 plaatsen is wat ons betreft pas een begin. Er zijn een kleine honderd nieuwe plaatsen nodig.” De gemeente wil dat nog niet toezeggen en komt met het argument dat er ook veel voor gewone burgers moet gebeuren die wachten op een huis. Peter kan echt boos worden over deze redenering: “Wij hebben al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw te maken met een bouwstop. Duizenden woningen zijn er sinds die tijd wel voor burgers bijgebouwd.” Hij kondigt aan desnoods weer naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. De wens om juist op de Teersdijk nieuwe standplaatsen te krijgen hangt samen met het wezen van de woonwagencultuur. Men wil graag samen bij elkaar wonen. Meer standplaatsen verspreid over de stad zal ook moeilijker te realiseren zijn omdat dat tot meer bezwaarprocedures zal leiden. Samen met Jeffrey maakte ik een rondgang over het terrein. Op het weiland tussen de Teersdijk en de Van Rosenburgweg liggen onder meer de boerderij de Hippe Kip en enkele andere woonwagenpanden. Hier zouden gemakkelijk enkele tientallen standplaatsen kunnen komen. Maar de gemeente wil hier enkele bedrijven vestigen die weggaan vanaf het industrieterrein Winkelsteeg, omdat daar weer woningbouwplannen zijn.

Zicht vanaf de Teersdijk richting Van Rosenburgweg en Tolhuis.

Een andere mogelijkheid is het terrein van het voormalige Mondialcollege, iets verderop aan de Streekweg. Het plan van de gemeente is om hier plaats te bieden aan de Stadsnomaden. (Zie de Dukenburger nummer 9-2020) Maar het terrein is groot genoeg om daar ook nog standplaatsen te realiseren.

Tenslotte is er een deel van het bosgebied op het terrein. Enkele tientallen jaren geleden vond er een bodemsanering plaats. In opdracht van de gemeente werd zwaar vervuilde grond toen niet afgevoerd maar ter plekke in een diepe kuil gestort. De gemeente heeft vervolgens een leeflaag aangebracht bovenop deze stort waardoor daar volgens haar weer veilig gewoond zou moeten kunnen worden.

Bericht maart 2021

menu