‘Maisonnettewijk Lankforst opgeknapt’

 

In september 2021 heeft woningcorporatie Woonwaarts groen licht gegeven voor een renovatieplan van de vijf maisonnette blokken in Lankforst. Het gaat om 120 woningen waar de woningcorporatie samen met een bewonersprojectgroep nu de plannen voor heeft onthuld. Naast de bouwtechnische kant van dit project gaat er ook ingezet worden op ‘sociale verduurzaming’. De provincie Gelderland heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld vanuit de leefbaarheidsalliantie. Woningcorporatie Woonwaarts werkt hierin samen met diverse partijen zoals de gemeente Nijmegen en Bindkracht10.

Woonblok 46e straat gesloopt.

Van de vijf maisonnettewoonblokken krijgen er drie, 43e, 44e en 45e straat Lankforst groot onderhoud en gaan dus opgeknapt worden. Het blok aan de 14e straat wordt uitgebreider aangepakt en krijgt een renovatie waarbij de indeling zal veranderen. Hier komen ook vier kleine bedrijfsunits op de begane grond bij. Het Woonblok in de 46e straat gaat gesloopt worden. Hier zal nieuwbouw komen met 31 levensloopbestendige appartementen. Door deze sloop en nieuwbouw ontstaat er ook een verbinding met het groen van Dukenburg en komt het ‘Uilenbosje’ directer in het leefgebied van de bewoners.

Ingrijpende maatregelen voor bewoners.

Het hele project krijgt de naam: ‘Leven in Lankforst’ en zal bouwtechnisch uitgevoerd gaan worden door de combinatie Hagemans – Klokgroep. Voor de bewoners zal het enorm ingrijpend zijn. Er zullen mensen, min of meer gedwongen, hun woning uit moeten. “Bindkracht 10, Woonwaarts en bewoners werken nu samen om van idee tot uitvoering te komen”, schrijft Woonwaarts in zijn bekendmaking. De afgelopen jaren heeft een groep bewoners meegedacht en meegepraat over de plannen. Vijf bewoners zijn als vertegenwoordiging opgenomen in het ‘bouwteam’. Dit team is een samenwerkingsverband tussen de aannemer, de bewoners en woningcorporatie Woonwaarts.

Volgen in de Dukenburger

De Dukenburger gaat dit project in Lankforst volgen, binnenkort gaan we met de partijen in gesprek. Twee bewoners hebben zich hiervoor al aangemeld. ‘Oog voor elkaar’ zal hier een belangrijke factor worden en de Dukenburger zal hier dus in zijn gelijknamige artikelserie aandacht aan gaan besteden. Bouwtechnisch kan er, wanneer voldoende bewoners akkoord gaan, in april 2022 begonnen worden. Het totale bouwplan zal daarna nog heel 2023 in beslag nemen, dan hebben alle woningen ook het energielabel A.

Bericht oktober 2021

menu