‘Maaibeheer in Dukenburg’

 Overal is groen in de stad. De ene keer een parkje, de andere keer een weiland of berm. Een groot deel beheert de gemeente. Hoe we dat doen verandert. Door minder te maaien willen we de natuur meer kans geven. Op elke plek leveren we zoveel mogelijk maatwerk om te zorgen voor de juiste planten en voedsel voor beesten en insecten.

Ecologisch beheer
Jarenlang is gazon het streefbeeld geweest voor veel bermen en grasveldjes in de bebouwde kom. De afgelopen jaren is daar langzaam verandering in gekomen. Met ecologisch maaien geven we meer plant- en diersoorten een kans om zich te vestigen, zodat gewone én zeldzame planten een plek kunnen vinden in ons groen. Ook bieden we meer nestgelegenheid en zorgen we voor voedselaanbod voor insecten en soms andere diersoorten.

Frequenties
Hoeveel en hoe we maaien verschilt per plek.

 

Soms maaien we één keer per 2 jaar. En soms maaien we in het groeiseizoen bijna wekelijks (gazon). We hebben in Nijmegen ruim 500 hectare gras. Daarvan beheren we meer dan de helft op een ecologische manier. Dit is door 1 a 2 keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. De andere helft wordt vaker dan 2 keer gemaaid zoals bijvoorbeeld gazons en wandelpaden. Hierbij blijft het maaisel liggen. Door minder te maaien en door het maaisel af te voeren wil de gemeente de bodem verschralen. Dit zorgt ervoor dat er meer bloemrijke kruiden ontstaan die meer insecten, en vogels aantrekken. Het geeft een gevarieerd beeld en is goed voor de biodiversiteit. Het staat in de ‘nota maaibeheer’ (2020).

De keuze voor hoe vaak er gemaaid wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Soms willen we één keer per jaar maaien voor de natuurwaarde maar kan dit niet omdat het dan niet veilig is en moet het vaker. Het kan ook zijn dat een deel van de bewoners hoog gras vervelend vindt (hond uitlaten, allergieën) of gewoon lelijk. In dat geval zoeken we een geschikte middenweg. We kunnen bijvoorbeeld een deel van het gras ecologisch beheren, en een rand als gazon maaien.

Kan het nog beter?
Dat het maaibeheer is aangepast betekent niet dat het in 1 keer goed is. Het kan zijn dat er nog steeds locaties zijn waar het anders kan. Heeft u ideeën voor het maaibeheer of natuur in uw straat of buurt? Laat het weten  via nijmegen.mijnwijkplan.nl  

Bron gemeente Nijmegen, april 2020

menu