‘Lakmoesproef voor nul-op-de-meter huizen in Meijhorst’

Koning winter regeerde over Nederland, meerdere vorstdagen achter elkaar, sneeuwjacht en oostenwind. Deze winterweek was dé testcase voor de 100% gasvrij huizen in Meijhorst van woningcorporatie Portaal. Van voorjaar 2018 tot de zomer van 2019 is er een technisch hoogstandje verricht. De huizen zijn ingepakt als zijn het thermosflessen om ze vervolgens te verwarmen met een warmtepomp. Nul-op-de-meter, geen hogere kosten. Eind 2020 bezochten we veel bewoners (klik hier) en we kregen veel positieve reacties. Grootste minpunt was de warmte in de zomer die, eenmaal in huis niet weg te krijgen was.

Februari 2021 kwam er ineens een stroom van berichten op sociale media waar direct de politiek in dook. Kon het systeem dan toch die vorstdagen niet aan? Een snelle informatieronde op woensdag 10 februari, bij ons bekende adressen was echter positief, iedereen die wij bereikten zat er warmpjes bij.

 Bij verdere navraag in de dagen daarna waren er hier en daar wel wat afstelproblemen met deuren. Op facebook lezen we de meldingen over tocht. Maar is dit tocht, een groot deel van het systeem is gebaseerd op circulatie van lucht en nu er geen afstraling van radiatoren is voelt men deze luchtstromen misschien? Inmiddels meldt zich ook de regionale krant, de Gelderlander in het geheel. In media elders in het land verschenen in de afgelopen maanden berichten over problemen bij warmtepompprojecten. Er zijn meldingen over moeilijk wennen aan nieuw stookgedrag. Er zijn een ook meldingen over fouten gemaakt bij installatie. Of dat bij het nul-op-de meterproject in Meijhorst ook speelt, is een vraag die verder onderzoek wenselijk maakt.

We vragen Portaal om een reactie en die reactie brengen we hier een op een:

“Wij hebben metingen gedaan en gekeken naar de meldingen. Er zijn geen afwijkingen waargenomen en geen storingen.

Verder ook geen meldingen van bewoners, anders dan dat er drie units zijn opengewaaid, waar sneeuw en ijs in terecht zijn gekomen. Dat is direct door monteurs verholpen.

De klacht in de Gelderlander over het niet snel warm krijgen in de ochtend, wijst op menselijk gedrag (thermostaat naar beneden gezet, wat niet moet bij een NOM-woning).

De vier verkregen adressen na gebeld en uitgemeten op gemeten en ingestelde temperatuur. Ook daarin geen afwijkingen. Dus Portaal herkent zich niet in de klachten, heeft ook geen extra meldingen ontvangen en in de lijst van meldingen in december 2020, zien we het gebruikelijke aantal storingen als het kouder wordt (net als bij cv’s et cetera) die direct zijn verholpen.”

Dit project wordt door veel partijen met een vergrootglas bekeken. Hoe gaan we het straks doen bij een aardgasvrij Zwanenveld? Hoe staan de mensen er dan voor? All-electric was tot nu toe vaak voor idealisten met eigen huizen, die bij tegenslag naar nieuwe oplossingen gingen zoeken. Nu komen mensen toch min of meer gedwongen in deze nieuwe leefsituatie. Hoe gaan mensen hiermee om? Hoe ervaren mensen het als ze geen warmte meer voelen afstralen? Simpele dingen zoals niet meer je natte handschoenen kunnen drogen op de radiator worden dan hoofdzaken.

 Wij deden ook, in de Dukenburger nummer 9-2020 (klik hier), een oproep te reageren als bewoners het anders ervaren of wanneer we dingen vergeten waren. Helaas kwam hierop geen enkele reactie bij ons binnen. Voor de zomer wil de redactie met bewoners en woningcorporatie in gesprek komen om verder over dit project berichten. We garanderen, wanneer gewenst, de anonimiteit van bewoners die met ons in gesprek willen gaan. Aanmelden kan via mail: info@dedukenburger.nl  

Bericht maart 2021

menu