‘Kunst in de tunnels‘

 

Het is een lang traject, met hier en daar wat onverwachte complicaties, maar stap voor stap komt realisatie van het aanbrengen van kunst in een tweetal tunnels in Dukenburg dichterbij. Het gaat om de viaducten onder de Nieuwe Dukenburgseweg (Lankforst 16e straat <> Zwanenveld 12e straat) en de Van Boetbergweg (Malvert 13e straat).

Vanuit een eerste inventarisatie van kunstenaars die zouden kunnen worden benaderd voor het aanbrengen van de kunstwerken is er uiteindelijk, in goed overleg met de gemeentelijke Commissie Beeldende Kunst, een drietal geselecteerd.

Deze drie kunstenaars, waarvan één kunstenaarscollectief, hebben we begin oktober in Dukenburg mogen ontvangen. We hebben hen uitvoerig ingelicht over onze wensen en de mogelijkheden. Tevens hebben we met hen de beide tunnels bezocht.

Zij gaan nu aan de slag om voor elk van de tunnels een ontwerp en een offerte te maken. Daarbij is bij hen aangegeven dat we als thema voor de tunnel tussen Zwanenveld en Lankforst een connectie zouden willen zien met het daar in de omgeving eertijds gevestigde Huize de Duckenburg. Voor de andere tunnel tussen Weezenhof en Malvert hebben we een meer op het heden (toekomst) gericht thema aangegeven. De kunstenaars dienen eind januari hun beide ontwerpen aan te leveren, waarna daaruit een uiteindelijke keus gemaakt zal worden.

Daarna kan er een planning gemaakt worden voor de uitvoering. Het ziet er momenteel dus nu naar uit dat dit volgend voorjaar (2022) zal worden.

Ondertussen is wel gebleken dat de op dit moment toegezegde financiën voor dit project, zeker als er een goede beschermlaag aangebracht gaat worden, eigenlijk te weinig zijn. We zijn dan ook naarstig op zoek naar aanvullende financiering. Ook zullen we bij de uiteindelijke uitvoering hulp vanuit de wijk moeten inschakelen.

Meehelpen of suggesties? Neem contact op via kunstindetunnelsdukenburg@gmail.com

Bericht december 2021

menu