‘Kom eens kijken. We zijn de moeite waard’

Montessorischool Dukenburg

In een nieuwe serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de montessorischool in Malvert centraal. “Kindgericht, omgevingsgericht, toekomstgericht.” Dat staat in het logo van Montessorischool Dukenburg. De school schrijft: “Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo en eigen kunnen kan ontwikkelen.

 Montessorionderwijs is gebaseerd op een evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als vrijheid in gebondenheid.”

Interim-directeur Karin Jansen en leerkracht Suzan Vedder geven graag een toelichting. Beiden hebben een uitgebreide onderwijservaring. Karin was onder meer tien jaar directeur van de Dukendonck in Tolhuis. Suzan werkt al vijftien jaar op de montessorischool. Ze is lid van het schoolmanagementteam. Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van onderwijs. Daardoor wonen de 187 leerlingen in een relatief groot gebied. Ze komen uit Hatert, Grootstal en heel Dukenburg. In het gebouw zit naast de school ook een peuterspeelzaal en een BSO (buitenschoolse opvang).

Zelfstandig.

  “Wij besteden veel aandacht aan een zelfstandige houding van de kinderen”, vertelt Karin. “Ze plannen bijvoorbeeld hun eigen werk. De leerkrachten zijn meer begeleider. De kinderen helpen elkaar. Degene die naast je zit, is vaak met iets anders bezig. Dat is niet gek. De kinderen zijn gewend met elkaar te overleggen. Ze doen dit met een zachte stem om zo anderen niet te storen. Dit leren de kinderen al vanaf dat ze kleuter zijn. “Ze zitten altijd gecombineerd”, zegt Suzan. “Dat betekent dus dat in onze groepen kinderen van meer leeftijden bij elkaar zitten. Groepen 1 en 2 zitten bij elkaar, net als groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. Soms zijn leerlingen de oudste, soms de jongste. Soms moeten ze andere kinderen helpen, dan weer als jongste hulp kunnen ontvangen. Dat heeft invloed op hun sociale ontwikkeling.”

Materiaal.

“De leerlingen werken ook veel met montessorimateriaal”, meldt Karin. “Concreet materiaal waarbij ze ook hun zintuigen inzetten: voelen, kijken en soms ook luisteren. Daardoor wordt de leerstof inzichtelijk en onthouden ze het beter.” Suzan vult aan, “hier is vergeleken met andere scholen veel meer materiaal”. ‘Het is driedimensionaal. Er zijn ook materialen waarmee ze kunnen samenwerken. Ze leren ook van anderen. Het materiaal is zelfcorrigerend. Ze zien of het klopt. Veel montessorimateriaal komt in alle groepen terug. Er zit een hele opbouw in. Dit gebruiken we naast het methodische materiaal.”

Herstel.

De school heeft een tijd in zwaar weer gezeten. “Er zijn veel wisselingen geweest van directie en van personeel”, melden Karin en Suzan. “Dan is het allemaal wat minder stabiel. Door de vele directiewisselingen verdwijnt de stabiliteit in een school.” Het leidde tot een negatief oordeel van de onderwijsinspectie. Maar dat is veranderd. In het laatste rapport schrijft de inspecteur: “Samenvattend heeft de school een stevige basis voor goed montessorionderwijs. De koers voor de komende tijd is helder en het huidige team en de directeur beschikken over de kennis, ervaring en enthousiasme om de plannen waar te kunnen maken.” Karin: “Het is fijn om te vertellen dat het allemaal goed gaat. Wij zijn heel erg blij met de wijze waarop we samen een team zijn en met het onderwijsaanbod. Wij willen graag laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Het is de moeite waard om te komen kijken. Suzan: “Het liefst onder schooltijd, want dan kunnen ze de sfeer proeven en zien wat kinderen aan het doen zijn.”

Bericht februari 2020

menu