‘Klimaatborrel in wijkcentrum Dukenburg’

Op donderdagavond 16 november 2023 was er in Wijkcentrum Dukenburg een bewonersavond over de ontwikkelingen op het gebied van de energie- en warmtetransitie. Een redelijk goed bezochte avond met ongeveer 50 personen, maar gezien de belangen, neem het opdringen van kostbare stadsverwarming, kan dit niet genoeg bij de Dukenburgers bekend worden gemaakt.

De open avond in het atrium van wijkcentrum Dukenburg, georganiseerd door platform Aldenhof en steunpunt energietransitie De opening werd verricht door Pierre Sophie, voorzitter van het Wijkplatform. Hierna werd in een speelse opzet een korte inleiding gegeven door de drie gasten. Dit waren Ron van de Molengraft, manager Vastgoed van woningcorporatie Talis die ook namens Woonwaarts en Portaal het woord voerde, Erik Jansen, lector Sociale Duurzame Praktijken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Lotte Barrance, omgevingsmanager gemeente Nijmegen. Zij kregen ieder een openingsvraag om vervolgens de andere aanwezigen de ruimte te geven voor het stellen van hun vragen. Er ontstond een levendige bijeenkomst waarin voldoende ruimte was voor het delen van de minder geslaagde ervaringen uit het verleden rondom de oude stadsverwarming en blokverwarming in de gestapelde bouw.

Bewonersperspectief

De energie- en warmtetransitie in Dukenburg vanuit het bewonersperspectief. Energie besparen kan met isoleren, plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en inductie koken. Maar dat geeft ook problemen kijk naar het overbelaste elektriciteitsnet. Iedereen in Dukenburg krijgt ermee te maken en alle betrokkenen samen zullen deze opgaven en uitdagingen aan moeten gaan. Het is heel belangrijk om bewoners in Dukenburg bij deze ontwikkelingen te betrekken. Goed te informeren en gezamenlijk aan de slag te gaan. Het is belangrijk om bewoners onderling te verbinden en uit te leggen hoe belangrijk het is dat bewoners meedenken, meedoen en meebeslissen. Er was bij deze Klimaatborrel aandacht voor Dukenburg en het is goed te horen wat er leeft en speelt in dit stadsdeel. Zoals het verduurzamen van koop- en huurhuizen, energiearmoede, de betrokkenheid van woningcorporaties, de rol van de gemeente Nijmegen en de participatie van Dukenburgers. En dat het van belang is dat bewoners zich op een of andere manier organiseren, speciaal bij de ophanden zijnde gemeentelijke wens om stadsverwarming aan te leggen. Hier is momenteel nog geen enkele zekerheid over de kosten.

Uiteraard zijn er ook de nodige inwoners van Dukenburg die zelf druk bezig zijn met het klimaatbestendig en zo energieneutraal mogelijk maken van hun woning. Vanuit hen kwam de zorg naar voren hoe groot de invloed van dit warmtenet op hun eigen bezit is en of zij gedwongen zijn nog verdere investeringen te doen. Hierop werd benadrukt dat een aansluiting op het warmtenet geen verplichting is. Inwoners gaan over hun eigen bezit. De huurders van de woningcorporaties kunnen, zoals altijd bij ingrijpende wijzigingen, gebruik maken van de 70-procent-regeling. Woningcorporaties moeten toestemming hebben van een ruime meerderheid van hun huurders voordat overgegaan kan worden tot aansluiting op een warmtenet. Erik Jansen benadrukte nogmaals vanuit zijn deskundigheid dat de wijze en het tijdstip waarop bewoners meegenomen worden in ingrijpende wijzigingen van groot belang is. Hoe langer je wacht met het meenemen van de inwoners, des te lastiger wordt het om hen mee te krijgen. Goede, transparante en tijdige voorlichting zijn hierbij maatgevend. Met als streven samen een duurzame, inclusieve en rechtvaardige energietransitie mogelijk te maken.

Zowel Lotte Barrance als Ron van de Molengraft hebben vanuit hun positie geprobeerd de meeste zorgen weg te nemen zonder ze te bagatelliseren. Hierbij is van belang dat nieuwe technieken betere resultaten opleveren dan die van circa vijftig tot zestig jaar geleden. De aanwezigen wilden weten of er ook goed naar alternatieven voor een warmtenet is gekeken. De afhankelijkheid van de ARN en eventuele marktpartijen speelden ook mee. Er ligt op dit moment een voorstel bij de gemeenteraad om een publiek integraal warmtebedrijf op te richten, waarbij een aandeel van 61 procent of meer voor het publieke deel vooropstaat. Dit om een volledige afhankelijkheid van eventuele grillen van een marktpartij te voorkomen. De ervaringen van de laatste jaren in Nijmegen- Noord spelen hier zeker een rol in.

Omgevingsmanager

Lotte Barrance is vanaf 1 september als omgevingsmanager ruimtelijke projecten werkzaam in Zwanenveld voor het aardgasvrij project. De gemeente werkt samen met de woningcorporaties Portaal, Talis en Woonwaarts, netbeheerder Liander en de ARN aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Zwanenveld en Lankforst-Noord.

Samenvatting van het ‘Steunpunt Energietransitie’. Een samenwerkingsverband van actieve bewonersgroepen rond de verduurzaming in Nijmegen.

Links Lotte Barrance

Bericht december 2023

menu