‘Klimaatborrel Dukenburg’

Ook de gemeente Nijmegen werkt volop aan wat de ‘energietransitie’ wordt genoemd. De plaatselijke politiek zoekt daarbij naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Hoe gaan we in Dukenburg van het gas af en wat komt ervoor in de plaats? Op 16 november is er een heuse ‘Klimaatborrel’ in wijkcentrum Dukenburg. Om kennis en meningen uit te wisselen en te bespreken hoe het er in Dukenburg voorstaat. Hiervoor nodigen we alle Dukenburgers uit die zich in deze discussie willen storten. Energiebesparing en omschakeling naar andere energiebronnen is extra actueel geworden door de oorlog in Oekraïne en sterke energieprijsstijgingen. Ook is een groot deel van de Nederlandse gaswinning stopgezet.

Eerste bijeenkomst ‘aardgasvrij’ in Zwanenveld 24 oktober 2019.

In de Thiemeloods in Bottendaal heeft het Steunpunt Energietransitie Nijmegen al enkele ‘Klimaatborrels’ georganiseerd. Om te informeren en met elkaar te discussiëren over concrete (grote en kleine) verduurzamingsmaatregelen en praktijkvoorbeelden. We zullen het samen moeten doen! Ook zijn in een aantal wijken bewonersinitiatieven gestart die zich bezighouden met verduurzaming. Zoals in Hengstdal, Hees, Ooyse Schependom en Hazenkamp.

De Klimaatborrel in Dukenburg

Tot nu toe werden alleen bewoners van Zwanenveld en een deel Lankforst direct betrokken bij het ‘aardgasvrij’ traject in Dukenburg. Nu wil men ook een klimaatborrel in Dukenburg organiseren. Initiatiefnemers zijn Pierre Sophie voorzitter platform Aldenhof en Marc Gaal uit Bottendaal organiseren deze op donderdagavond 16 november

Om bewoners in Dukenburg erbij te betrekken is meer nodig. Huiseigenaren zijn zeker geïnteresseerd, vooral als alternatieven voor gasgebruik samen kunnen gaan met de mogelijkheid om energie en kosten te besparen.

Voor Dukenburg zijn er plannen om een warmtenet uit te rollen met de afvalcentrale ARN in Weurt als warmtebron. Om te beginnen in Zwanenveld en delen van Lankforst. Daarbij komen ook direct een aantal vragen op bij sommigen: is energie uit afval wel duurzaam? En hoe lang is de ARN nog in gebruik? Er gebeurt daarnaast al veel door woningcorporaties in ons stadsdeel. Er wordt bespaard op energie door betere isolatie van woningen. Zoals bij veel huizen van de woningcorporaties in Dukenburg. In Meijhorst staan daarnaast ook de (gasloze) ‘Nul-op-de-Meter’ huizen. Super geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen en warmtepompen. Nijmegen kent bovendien de ‘energiefixers’, die bij je langs kunnen komen om ook besparingstips te geven.

Vanuit de gemeente Nijmegen is Lotte Barrance aanspreekpunt voor de overgang naar duurzame energie. Iedere woensdagmorgen en donderdagmiddag is er spreekuur in De Grondel in Zwanenveld. Zwanenveld 90-82. Mail duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl

Meer informatie: www.nijmegen.nl/energieloket

Klimaatborrel Dukenburg. Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 70-39.

Donderdagavond 16 november van 20.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Napraten kan tot 22:00 uur.

Meer informatie en aanmelden via steunpuntenergietransitie@gmail.com

Bericht november 2023

menu