‘Kabel en glasvezel in Dukenburg, november 2023’

In de Europese Unie moet, uiterlijk in 2025, iedereen toegang kunnen hebben tot snel internet (minimaal 100 Mb/s*). Nederland heeft tot doel gesteld dit al eind 2023 te bereiken. De overheid laat dit over aan private partijen. Een politieke keuze! Het snelste en stabielste gaat dit lopen via glasvezel. (Testen van de Consumentenbond bevestigen dit.)

Diverse aanlegbedrijven voor glasvezel zijn samengegaan/overgenomen door ‘KPNNetwerk’. Dit is geen KPN hoe verwarrend ook. Het glasvezelnetwerk is een open netwerk waar meerdere providers toegang toe hebben. Daarnaast is er de kabel met een coaxsysteem in handen van een Amerikaans bedrijf. Zie verder onder ‘kostenplaatje’.

Heel Dukenburg heeft glasvezel in de grond. In 2020 is in heel Dukenburger glasvezel aangelegd. Al snel kwamen de klachten en problemen met de aanleg, hoofdzakelijk in de gestapelde bouw. We schreven er al diverse keren over. Vooral in het maisonnettegebied Meijhorst waren er veel problemen met de aanleg. Als enige verhuurder wilde woningcorporatie Talis die deze maisonnettes beheert niet echt meewerken. “De aannemer moet zelf afspraken maken met bewoners voor toegang in kelderboxen en huizen”, zo vertelde men. En in meerdere telefoongesprekken blijft men daarin volharden. Gevolg was dat diverse bewoners maandenlang en soms zelfs nog steeds niet over een (coax)kabel of glasvezel aansluiting konden/kunnen beslissen. Soms maakten de providers noodverbindingen ‘buitenom’ langs balkonhekken. Een absoluut onwenselijke oplossing.

Toezegging

April 2022 zegde de directeur van deze corporatie toe dat dit tegelijk met de renovatie, die momenteel loopt (zomer 2023 gestart) aangepakt zou worden. Bij de bezoeken aan deze woonblokken en gesprekken met bewoners bleek dat dit echter niet in de werkzaamheden meegenomen wordt. Een gemiste kans terwijl directeur Ronald Leushuis juist aangaf dat de renovatie een uitgelezen moment was om dit goed te maken. Maar ook bij andere complexen zijn er problemen met aansluiten. De afgelopen maanden ging een Talis- medewerker adressen af waar mensen géén kabel of glasvezel hebben. In tegenstelling tot de steeds weer afhoudende houding en het niet meewerken om bewoners te motiveren toegang te verlenen, dreigde deze medewerker: “Talis kan jullie dwingen monteurs binnen te laten”, zo meldden bewoners. Ook bevestigde deze medewerker dat het om meerdere complexen gaat. Iets wat tot nu toe categorisch ontkend is.

In gesprek

Enige tijd geleden is er een gesprek geweest met de corporatie waarin de Dukenburger dit alles heeft voorgelegd. Helaas hebben we hier nog geen antwoord op mogen ontvangen. Bij het schrijven van de artikelen in de Dukenburger zien wij steeds meer dat de infrastructuur voor snel internet tegenwoordig net zo belangrijk is als water en elektra. Het behoort bij de dingen waar een huurder die nieuw in een woning komt, of dit nieuwbouw of bestaande bouw is, direct over moet kunnen beschikken. Antwoorden van de medewerkers van Talis gaven ons als redactie het gevoel dat het belang van die infrastructuur bij Talis nog niet voldoende ingedaald is. Andere corporaties Woonwaarts. Wij hebben bij Woonwaarts nagevraagd en daar meldt men ons dat in samenspraak met de wijkbeheerders de bewoners zijn benaderd en het proces nagenoeg vlekkeloos is verlopen. De Dukenburger heeft geen reacties ontvangen van bewoners uit Woonwaarts- en Portaal-woningen.

Reactie Portaal. “Portaal heeft de plicht en mogelijkheid om toegang tot aanliggende woning(en) te organiseren wanneer een huurder aangesloten wil worden of de aanwonende huurder niet mee wil werken, maar toegang tot zijn woning noodzakelijk is. Hier werken we dan ook aan mee.” Verder: “De meeste woningen van Portaal in Nijmegen zijn al voorzien van een glasvezel- aansluiting welke wij aanbevelen gezien de vele storingen in het coaxkabel systeem.”

* Megabit per seconde.

Bericht november 2023

menu