Joska 2019-6

‘Grondwater’

“Ik sproei mijn tuin niet, ik kijk wel wat er straks van over is.” Het klinkt duurzaam, maar eigenlijk was het sproeien in de hitte voor deze oudere vrouw te zwaar.
Wie deze zomer probeerde een tuin of moestuin groeiend en bloeiend te houden moest immers veel emmertjes water pompen. Wat kan een kraantje in de tuin of een grondwaterpomp dan enorme behulpzaam zijn!
Het levensnoodzakelijk water zomaar verkrijgbaar is een zegen voor alles en iedereen die dorst heeft.

In veel levensbeschouwingen wordt daarom gesproken van inspiratiebronnen. Grondwater: verdiepende teksten, rituelen en muziek die de ziel verkwikken, zoals een glas water de dorst het beste lest. In september gaan op veel plaatsen de inspiratiebronnen weer opborrelen.
In activiteiten en cursussen in de wijkcentra, het creatief centrum, de Lindenberg. In gesprekken bij inloopactiviteiten op de diverse ontmoetingsplekken. In de muziek waarbij bands en koren putten uit oude of juist nieuwe muzikale muziekstromingen. In lees- en ontmoetingsgroepen in de Ontmoetingskerk laten we ons verkwikken door de inspiratiebronnen uit de rijke christelijke traditie. Net als anderen dat doen uit hun heilsbronnen.
Ieder zit zo weer in de eigen inspiratiebubbel…

Tijdens de vakantie dronk ik ander water, verdiepte me in wat anderen inspireert, verkeerde even in een andere bubbel. Het was verkwikkend: waarom zou het stoppen als het gewone dagelijks leven weer op gang is?
Dus kijk ik uit naar de momenten waarop we onze inspiratiebronnen met elkaar delen.
Bijvoorbeeld als midden in de Vredesweek mensen met verschillende levensbeschouwingen vertellen uit welke bron hun bubbel ontspringt. Of in gewone gesprekken, zoals die oudere vrouw had met haar buurman, toen die geheel onverwacht vroeg: “Zal ik uw tuin ook sproeien?”

Pastor Joska van der Meer

menu